กมธ.ลุยตรวจโครงการอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตร ชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภา พร้อมด้วยกรรมาธิการฯ อาทิ นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายดล เหตระกูล และนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ลงพื้นที่ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อมูลเรื่องการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงตรวจสอบคุณภาพสัญญาณคลื่นความถี่ ที่สถานีฐานราชพฤกษ์ (Base station)
          โดย น.ส.กัลยาให้สัมภาษณ์ว่า การตรวจสอบการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีฯ จะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินโครงการ Smart city ทั้งนี้ การ ตรวจวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ พบว่า จ.เชียงใหม่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ Smart city อย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้าน การศึกษา การแพทย์ การเดินทางสัญจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยว การเป็น Smart city อย่างสมบูรณ์แบบได้โดยเร็ว เป็น การสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยภาพรวมในการใช้เครื่องตรวจวัดสัญญาณนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องความขัดข้อง
          น.ส.กัลยา กล่าวอีกว่า ในวันที่ 20 ม.ค. กรรมาธิการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) และพื้นที่ ชายขอบ (Zone C+) ที่ศูนย์ให้บริการอินเทอร์ เน็ตสาธารณะประจำหมู่บ้าน (USO net) ภายในโรงเรียนบ้านสหกรณ์ 2 ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่งเราจะได้รับทราบข้อมูลในพื้นที่จริงว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร อย่างไร และโครงการสามารถทำงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงในอนาคต กรรมาธิการฯ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย.