ทรูปล่อยของงาน "PSU 5G Showcase"

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า คณาจารย์ของคณะร่วมกับวิศวกรจากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง 5G base station และจัดงาน "PSU 5G Showcase" ที่ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษานวัตกรรม การวิจัย และนำผลการทดสอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
          มีการสาธิตใช้งานเครือข่าย 5G ช่วยเหลือผู้ป่วย โดยหุ่นยนต์ส่งภาพวิดีโอความเร็วสูงจากเหตุการณ์จริงไปยังแพทย์ผู้ทำการรักษา โดยมีประชาคมการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ตัวแทนสมาคมโลจิสติกส์ภาคใต้ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ใช้กับผู้พัฒนานวัตกรรม นำมาใช้ได้หลากหลาย เช่น ระบบรักษาความมั่นคง สาธารณสุขทางไกล การสนับสนุนทางการแพทย์ ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ สิ่งแวด ล้อม พลังงาน เกษตรกรรม และเทคโนโลยีใหม่ สอดคล้องกับเป้าหมายจังหวัดสงขลา ที่มุ่งสู่สมาร์ทซิตี และไมซ์ซิตีเพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะ และเมืองแห่งการท่องเที่ยว
          นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ.ทรู กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศแนวหน้าที่จะได้ใช้คลื่น 5G ขณะนี้กำลังพัฒนาและจะได้ใช้ 5G พร้อมกับญี่ปุ่น ขณะที่จีนและเกาหลีเปิดใช้ 5G แล้ว โดยทาง กสทช.จะเปิดประมูลคลื่น 5G วันที่ 16 ก.พ.นี้