ทีโอที-CATรับเอกสารประมูล5G "ADVANC" เป็นรายที่ 5 เล็งมา 14 ม.ค.นี้

TOT-CAT” เข้ารับเอกสารประมูล 5G เป็นรายที่ 3 และ 4 พร้อมนำหลักเกณฑ์ฯ ไปศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาเข้าร่วมประมูลวันที่ 16 ก.พ. 63 ฟาก ADVANC เตรียมเข้ารับเอกสารฯ วันที่ 14 ม.ค. 63 เป็นรายที่ 5
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เข้ามารับเอกสารการประมูล 5G จากสำนักงานกสทช.เป็นรายที่ 3
          นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายญาณพล อุ่นโอสถ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้เข้ามารับเอกสารการประมูล 5G จากสำนักงานกสทช.เป็นรายที่ 4
          หลังจากบริษัท ทรู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เข้ามารับเอกสารการประมูล 5G จากสำนักงานกสทช.เป็นรายแรก เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เข้ามารับเอกสารการประมูล 5G จากสำนักงานกสทช.เป็นรายที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ สำนักงานกสทช ยังคงเปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับเอกสารการประมูลได้ต่อไปจนถึงวันที่ 3 ก.พ. 2563 จากนั้นจะเปิดให้ยื่นเข้าร่วมการประมูลในวันที่ 4 ก.พ. 2563 จากนั้นวันที่ 10 ก.พ. และ 14 ก.พ. 2563 จะให้มีการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) และกำหนดจัดการประมูล 5G ในวันที่ 16 ก.พ. 2563
          พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า วานนี้ (9 ม.ค. 2563) CAT เข้ารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz จากสำนักงานกสทช. เพื่อนำมาศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่สำหรับนำมาใช้งานและให้บริการ 5G ในอนาคต
          สำหรับรายละเอียดในหลักเกณฑ์ดังกล่าว กำหนดเปิดประมูลคลื่น 700 MHz จำนวน 3 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2x5 MHz รวม 2x15 MHz ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8,792 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มครั้งละ 440 ล้านบาท สามารถประมูลได้สูงสุด 3 ใบอนุญาต หรือเท่ากับ 2x15 MHz ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกัน 2,637.60 ล้านบาท โดยการชำระเงินค่าประมูลแบ่งออกเป็น 10 งวด งวดละ 10% ของราคาประมูลสูงสุดที่ชนะการประมูล
          ขณะที่ คลื่น 1800 MHz เปิดประมูล 7 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 2x5 MHz รวม 2x35 MHz ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 12,486 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 25 ล้านบาท สามารถประมูลได้สูงสุด 4 ใบอนุญาต หรือเท่ากับ 2x20 MHz ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกัน 4,994.40 ล้านบาท โดยการชำระเงินค่าประมูลแบ่งออกเป็น 3 งวด งวดที่ 1 ชำระ 50% ของราคาประมูลสูงสุดที่ชนะการประมูล งวดที่ 2 ชำระ 25% และงวดที่ 3 ชำระอีก 25% กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตคลื่น 1800 MHz จะต้องดำเนินการให้บริการครอบคลุมไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนประชากร ภายใน 4 ปี และครอบคลุมไม่น้อยกว่า 50% ของประชากร ภายใน 8 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต
          ส่วนคลื่น 2600 MHz เปิดประมูล 19 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 10 MHz รวม 190 MHz ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,862 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 93 ล้านบาท สามารถประมูลได้สูงสุด 10 ใบอนุญาต หรือเท่ากับ 100 MHz ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกัน 1,862 ล้านบาท สำหรับการชำระเงินค่าประมูลคลื่น 2600 MHz แบ่งออกเป็น 7 งวด โดยปีแรกชำระงวดที่ 1 จำนวน 10% ของราคาประมูลสูงสุดที่ชนะการประมูล ส่วนปีที่ 2-4 ยกเว้นยังไม่ต้องชำระค่าประมูล จากนั้นปีที่ 5-10 ชำระงวดที่ 2-7 ปีละ 15% ของราคาประมูลสูงสุดที่ชนะการประมูล
          โดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตคลื่น 2600 MHz จะต้องดำเนินการให้บริการครอบคลุมไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใน 1 ปี และครอบคลุมพื้นที่เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น สงขลา และภูเก็ต รองรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนประชากรทั้งหมดในแต่ละจังหวัดภายใน 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
          และคลื่น 26 GHz เปิดประมูล 27 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 100 MHz รวม 2700 MHz ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 423 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 22 ล้านบาท สามารถประมูลได้สูงสุด 12 ใบอนุญาต หรือเท่ากับ 1200 MHz ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกัน 507.6 ล้านบาท สำหรับการชำระเงินค่าประมูลให้ชำระงวดเดียวภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นผู้ชนะการประมูล
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 14 ม.ค. 2563 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC จะเข้ามารับเอกสารการประมูล 5G จากสำนักงานกสทช.