ผู้บริหาร"ไซแมท"ซื้อหุ้นเพิ่มเกือบ20ล้าน

กรุงเทพธุรกิจ   ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่าทองคำ มานะศิลปพันธ์  ผู้บริหารบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SIMAT รายงานซื้อหุ้นจำนวน 10.73 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารายการรวม 19.31 ล้านบาท
          การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมาแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเดือน พ.ย.ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 16.55 % จากราคา 1.45 บาท เพิ่มขึ้นมา อยู่ที่ 1.69 บาท โดยราคาสูงสุดที่ 1.73 บาท ต่ำสุดที่ 1.45 บาท ขณะที่เดือนธ.ค.ราคาหุ้น ปรับตัวลดลง 2.94 % จากราคา 1.70 บาท ลดลงมาอยู่ที่ 1.65 บาท โดยราคาสูงสุดที่ 1.84 บาท ต่ำสุดที่ 1.65 บาท
          ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่ว ประเทศ - ให้บริการออกแบบ พัฒนา และแปรรูปสิ่งพิมพ์มีกาว สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
          รวมทั้งการจัดหาและพัฒนาวัตถุดิบ และออกแบบกระบวน การผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามความต้องการของลูกค้า - ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมาและเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ "SINET" -จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ้ค พริ้นเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ในลักษณะขายเป็นโครงการใหญ่ ให้แก่ หน่วยงานรัฐบาล และ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ในประเทศมาเลเซีย
          สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2562 จำนวน 60.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 571 % จากช่วงเดียวกันปีก่อน มีรายการพิเศษที่เป็นกำไรจากการขายเงินลงทุน ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไซแมท ซอฟท์ จำกัด จำนวน 18.19 ล้านบาท และมีรายการพิเศษทั้งหมดซึ่งเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้น เพียงครั้งเดียว เท่ากับ 50.69 ล้านบาท เมื่อนำผลกระทบของรายการพิเศษ ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ออกไป จะพบว่าการดำเนินงานสำหรับงวด 9เดือน ปี 2562 อยู่ที่ 110.79 ล้านบาท

          บรรยายใต้ภาพ 
          ทองคำ มานะศิลปพันธ์