เช็กชื่อด่วน! 4 ก.พ.เปิดเอกชนยื่นเอกสาร กสทช.เคาะประมูล 5 จี 4 คลื่นรวด 16 ก.พ.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช.นำร่างประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการเคลื่อนที่สากลย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ 1800 เมกะเฮิรตซ์ 2600เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ และอีก 2 ร่าง ประกาศที่เกี่ยวข้อง นำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้และนำไปสู่การประมูลวันที่ 16 ก.พ.2563
          โดยบอร์ด กสทช.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นำ 4 คลื่นความถี่มาประมูลวันเดียวกัน แต่จะประมูลรอบละคลื่น เริ่มจากคลื่น 700 ก่อน ตามด้วยคลื่น 1800, 2600 และ 26 กิกะเฮิรตซ์ โดยจะเปิดให้เอกชนรับเอกสารการประมูลในวันที่ 2 ม.ค.-3 ก.พ.63 และวันที่ 4 ก.พ. เปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นเอกสารการประมูล 5-12 ก.พ. ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประมูลวันที่ 12 ก.พ.วันที่ 13-14 ก.พ. ทดลองการประมูลเพื่อเคาะราคาวันที่ 16 ก.พ.63
          "จากเดิมจะไม่นำคลื่น 700 มาประมูลเนื่องจากมีการแสดงความคิดเห็นว่าไม่ควรนำมาประมูล ประกอบกับการย้ายการใช้คลื่นของผู้ให้บริการโครงข่ายทีวีดิจิทัล แต่เมื่อบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ควรนำคลื่น 700 มาประมูลในครั้งนี้ด้วย กสทช.จึงต้องนำมาประมูลตามเดิม แต่ถ้านำมาประมูลแล้วไม่มีรายใดเข้าร่วมประมูล ก็นำประมูลในครั้งหน้าปลายปี 2563 พร้อมกับคลื่น 3500 เมกะเฮิรตซ์"
          นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช.ยังมีมติการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้เป็นอัตราเดียว (Single Rate) โดยเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่อัตรา 1 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน เลขหมายมือถือ 1.50 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน และเมื่อประกาศปรับค่าธรรมเนียมเลขหมายใหม่มีผลบังคับใช้ ขอให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคม ปรับลดอัตราค่าบริการให้ผู้บริโภคด้วย.
--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค. 2562 (กรอบบ่าย)--