รัฐวิสาหกิจส่งเงินเข้าแผ่นดิน6.79หมื่นล้าน

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) เปิดเผยว่าในเดือนพฤศจิกายน 2562 สคร.จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% จำนวน 4,280 ล้านบาท คิดเป็น 84% ของประมาณการทั้งนี้ มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 67,922 ล้านบาท คิดเป็น 108% ของประมาณการเงินนำ ส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 63,178 ล้านบาทหรือคิดเป็น 36% ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 -เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท
          นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร.รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจกล่าว เพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดินคิดเป็น 97% ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้
          1.การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 18,301 ล้านบาท, 2 .บริษัท ปตท. 13,139 ล้านบาท, 3. สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล 11,466 ล้านบาท, 4.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) 5,733 ล้านบาท, 5.ธนาคารออมสิน 5,409 ล้านบาท 6.บริษัท กสท โทรคมนาคม 3,891 ล้านบาท, 7.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2,414 ล้านบาท, 8.การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) 2,350 ล้านบาท, 9.การท่าเรือแห่งประเทศไทย 2,100 ล้านบาท, 10.บริษัท ไปรษณีย์ไทย 1,034 ล้านบาท, 11.อื่นๆ 2,085 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 67,922 ล้านบาท