กสทช.เดินตามแผนเดิม

 ไม่เลื่อนประมูลคลื่น5จี-เคาะราคา 16 ก.พ.63
          แหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคมเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์)เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) 1800 MHz 2600 MHz และ 26 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) เพื่อนำไปสู่การให้บริการ 5 จี ในเดือน ก.ค.63 เป็นต้นไป โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่ 12 ธ.ค.62 เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการกสทช.พิจารณาและอนุมัติเพื่อให้ประกาศมีผลบังคับใช้ในปลายเดือน ธ.ค.62 และเปิดประมูลเคาะราคาในวันที่ 16 ก.พ.63
          ทั้งนี้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นในนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ร่างมีความรัดกุม เพียงพอที่จะจัดสรรคลื่นความถี่อย่างโปร่งใส เชื่อว่ายังมีหลายประเด็นหลายจุดที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งประชาชน ผู้ให้บริการโทรคมนาคมจะเสนอ อย่างไรก็ดีช่วงที่ผ่านมาได้ฟังหลายเรื่องมาแล้วรู้สึกไม่สบายใจโดยเฉพาะความเห็นของภาคเอกชนที่ขอให้กสทช.นำไปปฏิบัติ แต่เป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถทำได้ในเวลานี้
          สำหรับการนำคลื่นความถี่ย่าน 3500 เมกะเฮิรตซ์ มาประมูลพร้อมกันซึ่งคงทำไม่ได้เพราะยังไม่มีการเรียกคืนคลื่นความถี่จากบมจ.ไทยคม ที่มีการใช้งานในดาวเทียมไทยคม5 และการเรียกคืนคลื่นยังต้องใช้เวลาอย่างน้อย 300 วัน ดังนั้นความเห็นที่ต้องการให้เลื่อนการประมูลออกไปคงเป็นไปไม่ได้ อีกทั้งกสทช.ได้กำหนดวันประมูลคลื่นความถี่ไว้ชัดเจนแล้ว ยังไงต้องจัดการประมูลในวันที่16 ก.พ.63 การแสดงความคิดเห็นขอให้อยู่บนเงื่อนไขที่เป็นไปได้ 5จีจะเกิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับร่างประกาศนี้ที่จะนำไปปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
          ขณะที่นายมาร์คุส แอดอัคทูสเซ่น รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า ได้ยื่นข้อเสนอต่อ กสทช.ให้กำหนดเวลาประมูลใหม่หรือเลื่อนออกไปอย่างน้อย 2-3 เดือนเพื่อรอความชัดเจนคลื่นความถี่ย่าน 3500 เมกะเฮิรตซ์ที่ถือเป็นตัวแปรสำคัญของความสำเร็จของการพัฒนา 5 จี เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5 จี จากเดิมที่สำนักงาน กสทช.มีกำหนดประมูลคลื่นดังกล่าวอีกรอบในเดือน ส.ค.63 ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะประมูลครบหรือไม่และราคาใบอนุญาตจะเป็นเท่าไร