จับ "ทีโอที-แคท"ควบรวม เล็งเป้าประมูลคลื่น 5 จี

หลังกลับจากร่วมประชุม Global Mobile Broadband Forum 2019 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ "เรื่องความก้าวหน้าของเครือข่าย 5G จากทั่วโลก"
          ดูเหมือนว่านายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม หรือ ดีอีเอส ต้องการให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท ต้อง การให้รัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่งเข้าร่วมประมูล 5G
          จับเข่าคุยกสทช.หาทางออก
          มูลเหตุที่รัฐมนตรีดีอีเอส ต้องการให้ร่วมประมูล 5G เนื่อง จากได้จับเข่าคุยกับนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกสทช. หลังร่วมประชุมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อให้ทีโอที และแคท ร่วมประมูล 5G
          "ผมได้หารือร่วมกับ กสทช. ถึงแนวทางเข้าร่วมประมูลคลื่น 5G ทราบว่า พอมีแนวทางให้ทีโอที และแคท เข้าร่วมประมูลได้ ทั้งในรูปแบบควบรวมกิจการ หรือ ต่างคนต่างเข้าร่วมประมูล" นั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
          เตรียมเสนอ ครม.
          ดังนั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยน แปลง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส จะนำเสนอแผนควบรวมให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพื่อให้ทีโอทีและแคท เตรียมตัวเข้า ร่วมประมูล
          เมื่อผ่านการเห็นชอบจะใช้ เวลาอีกประมาณ 6-7 เดือนใน การให้ที่ปรึกษา 3 ฝ่าย ได้แก่ 1. ด้านบุคลากร 2. ด้านการเงิน สิทธิ ประโยชน์ สวัสดิการ และ 3. ด้านสัญญาสัมปทาน ทำการศึกษา และกำหนดทิศทางในการดำเนินงานภายหลังการควบรวมกิจการ
          ผ่าแผนควบรวม
          สำหรับแผนควบรวมคือ เมื่อควบรวมแล้วจัดตั้ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด หรือ NT Co. เพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน
          โดยคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ ได้สรุปแผนธุรกิจ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2570 แบ่งโครงสร้าง 5 หน่วยธุรกิจ (ดูตารางประกอบ)
          ตั้งเป้าวางระบบ5G
          ที่น่าสนใจของหน่วยธุรกิจ คือ วางโครงสร้างพื้นฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 5 เป็นผู้ให้บริการ IoT Connectivity ให้กับภาครัฐ และอุตสาหกรรม 4.0 จัดตั้ง บริษัท MVNO/Mobile Reseller ภายใต้ NT Co. และหาพันธมิตรก่อนหมดระยะเวลาใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ในปี 2568
          นอกจากนี้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในอนาคต EBITDA กรณีปกติเฉลี่ยปีละ 18,249 ล้านบาท และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาพันธมิตรตั้งแต่ปี 2569
          ส่วนกำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2563 เฉลี่ยปีละ 5,996 ล้านบาท และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ลดลง หากมีคลื่นความถี่หลัง จากปี 2568 ทำให้ NT มีผลการดำเนินงานดีขึ้น
          แผนควบรวมทีโอที และ แคท ผ่าน ครม.มาหลายรอบแต่การควบรวมยังไร้ผล
          ต้องจับตาว่าแรงบีบเข้าประมูล 5G รอบนี้จะทำได้หรือไม่?
          เพราะถ้าทั้งทีโอทีและแคท ต้องอยู่ในธุรกิจนี้ต้อง "สู้" แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับนโยบาย ล้วนๆ