"กสทช."เคาะ761ล้านเยียวยา"มักซ์" ไฟเขียวร่างเกณฑ์ประมูลคลื่นรับ5จี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินค่าทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (มักซ์) ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ 4 ราย (5 ใบอนุญาต) เป็นเงิน 761 ล้านบาท ได้แก่ กองทัพบก 2 โครงข่าย 159 ล้านบาท, ไทยพีบีเอส 1 โครงข่าย  254 ล้านบาท, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 1 โครงข่าย 219 ล้านบาท และกรมประชาสัมพันธ์ 1 โครงข่าย 128 ล้านบาท
          นายฐากรกล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700, 1800, 2600 เมกะเฮิรตซ์ และ 26 กิกะเฮิรตซ์ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช.เรื่องแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 24.25-27 กิกะเฮิรตซ์ และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
          นายฐากรกล่าวว่า สำหรับร่างหลักเกณฑ์การประมูล 5จี กสทช.กำหนดจัดการประมูลคลื่นความถี่ 4 ย่านคลื่นความถี่ ในปี 2563 ทั้งนี้ มีการปรับราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ ตามคำแนะนำของมหาวิทยาลัย ชาลเมอร์ส ออฟ เทคโนโลยีของประเทศสวีเดน จากเดิมอยู่ที่ 300 ล้านบาทต่อใบอนุญาตขนาด 100 เมกะเฮิรตซ์ เป็นราคา 423 ล้านบาท ต่อใบอนุญาตขนาด 100 เมกะเฮิรตซ์ โดยจะเปิดประมูล 27 ใบอนุญาต รวม 2700 เมกะเฮิรตซ์ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลต้องวางหลักประกัน การประมูลเป็นเงิน 507 ล้านบาท เคาะราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 22 ล้านบาท เป็นใบอนุญาตทั่วประเทศ มีอายุ 15 ปี โดยคลื่นย่านนี้ผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถประมูลได้สูงสุด 12 ใบอนุญาต ชำระเงินค่าประมูลงวดเดียว
          นายฐากรกล่าวว่า ส่วนการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700, 1800, 2600 เมกะเฮิรตซ์ ยังคงเป็นเงื่อนไขเดิม คือ ความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ ขนาดใบอนุญาตละ 5 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ที่ 8,792 ล้านบาท เปิดประมูล 3 ใบอนุญาต รวม 15 เมกะเฮิรตซ์ คลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ขนาดใบอนุญาตละ 5 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ที่ 12,486 ล้านบาท เปิดประมูล 7 ใบอนุญาต รวม 35 เมกะเฮิรตซ์ ส่วนราคาเริ่มต้นการประมูล คลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ขนาดใบอนุญาตละ 10 เมกะเฮิรตซ์ อยู่ที่ 1,826 ล้านบาท โดยเปิดประมูล  19 ใบอนุญาต รวม 190 เมกะเฮิรตซ์
          นายฐากรกล่าวว่า หลังจากนี้จะนำร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับ ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม และคาดว่าจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ประมาณวันที่ 27 ธันวาคม 2562 จากนั้นวันที่ 2 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563 จะประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูล และให้มีการจัดประมูลคลื่นความถี่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นจะออกใบอนุญาตได้ในเดือนมีนาคม 2563 คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ในบางพื้นที่ อาทิ พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)