บีโอไอมั่นใจ 5 จีดึงการลงทุน

ปลื้มอุตสาหกรรมดิจิทัลแรงสุด
          นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง โดย 9 เดือนของปีนี้ มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล 143 โครงการมูลค่า 6,460 ล้านบาท นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีจำนวนโครงการลงทุนมากที่สุด คิดเป็น 12% ของจำนวนคำขอทั้งหมด แม้ว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กที่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่สูงนัก แต่เป็นกิจการฐานความรู้ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0
          "นับตั้งแต่บีโอไอประกาศใช้ยุทธศาสตร์ใหม่เมื่อปี 2558 ล่าสุด เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมดิจิทัลมีจำนวนคำขอรับการส่งเสริมรวม 950 โครงการมูลค่าลงทุน 30,000 ล้านบาท โครงการประมาณครึ่งหนึ่งเป็นของคนไทย ที่เหลือเป็นต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มยุโรป อาเซียน ญี่ปุ่น และจีน"
          นายนฤตม์ กล่าวว่า กรณีรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะเร่งเปิดประมูล 5 จี โดยกำหนดให้มีการประมูลในวันที่ 16 ก.พ.2563 เพราะ 5 จี มีความสำคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรมดิจิทัลในไทยอย่างมาก ถ้าเกิดในไทยได้สำเร็จนักลงทุนจะเกิดความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะก้าวนำหลายๆ ประเทศในอุตสาหกรรมนี้ และโอกาสการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมายจะย้ายฐานมาลงทุนในประเทศไทย อาทิ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในการรับส่งสัญญาณ การเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) จำนวนมหาศาล การลงทุนในอุปกรณ์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือโซลูชันต่างๆที่ต้องการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง โดยเฉพาะการแปลงเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้ หรือการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นสมาร์ทแฟคตอรี่ โดยนำระบบอัตโนมัติ (หุ่นยนต์) หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เข้ามาใช้หรือการทำเกษตรดิจิทัล หรือสมาร์ทฟาร์มมิ่งในภาคเกษตร โดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำได้ในวงกว้างอย่างรวดเร็วมากขึ้น.