SDC ผนึก CAT ให้บริการฟรี WiFi

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SAMART เปิดเผยว่า หลังจาก บริษัท สามารถดิจิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SDC พลิกฟื้นธุรกิจ โดยเริ่มมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งจากโครงการติดตั้งโครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิทัล และเสาโทรคมนาคม ในกรมอุทยาน รวมถึงโครงการ Digital Trunk Radio หรือบริการวิทยุสื่อสารคมนาคมระบบดิจิทัล
          โดยล่าสุด SDC ได้มีโครงการที่จะเป็นโอกาสสร้างรายได้ประจำอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟทั่วประเทศ หรือ Premium free WIFI ซึ่งจับมือ กับ บริษัท แคทบัซซ์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของทางบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในการทำตลาด โดย SDC จะมีรายได้จากการเข้าไปหาพื้นที่และติดตั้งอุปกรณ์ไวไฟ พร้อมดูแลรักษาตลอด 5 ปี (นับจากติดตั้ง) โดยตั้งเป้าหมายติดตั้งจำนวน 10,000 จุด ภายในปี 2563 และติดตั้ง 30,000 จุด ภายใน 3 ปี เล็งพื้นที่เป้าหมาย อาทิ เขตการศึกษา โรงพยาบาล สนามบิน และปั๊มน้ำมัน