กสทช.ประมูล5Gพร้อมกัน4คลื่น จ่อเคาะราคาภายในสิ้นต.ค.นี้ ประมูล 20 ธ.ค.นี้

“กสทช.” ประมูล 5G พร้อมกัน 4 คลื่น จ่อเคาะราคาเริ่มต้นภายในสิ้นต.ค.นี้ คาดหลักเกณฑ์ประมูลแล้วเสร็จไม่เกิน 20 ธ.ค.นี้ ประมูล-ออกใบอนุญาตไม่เกิน 20 ก.พ. 63 เปิดบริการบางพื้นที่ภายใน ส.ค. 63 ดันไทยเป็นผู้นำ 5G ในอาเซียน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประมูล 5G ว่า กสทช.จะเปิดประมูล 5G พร้อมกัน 4 คลื่นความถี่ โดยคลื่นที่จะนำมาเปิดประมูล ได้แก่ คลื่นความถี่ 700 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลแต่ละรายสามารถเลือกเข้าประมูลคลื่นความถี่ที่ต้องการได้
          ทั้งนี้ คลื่นความถี่ 700 MHz เปิดประมูล 15 MHz แบ่งออกเป็น 3 ใบอนุญาต ๆ ละ 5 MHz, คลื่นความถี่ 1800 MHz เปิดประมูล 35 MHz แบ่งออกเป็น 7 ใบอนุญาต ๆ ละ 5 MHz, คลื่นความถี่ 2600 MHz เปิดประมูล 190 MHz แบ่งออกเป็น 19 ใบอนุญาต ๆ ละ 10 MHz กำหนดเพดานถือครองคลื่นสูงสุดได้รายละไม่เกิน 10 ใบอนุญาต หรือ 100 MHz และคลื่นความถี่ 26 GHz เปิดประมูล 2700 MHz แบ่งออกเป็น 27 ใบอนุญาต ๆ ละ 100 MHz กำหนดเพดานถือครองคลื่นสูงสุดได้รายละไม่เกิน 12 ใบอนุญาต หรือ 1200 MHz
          ส่วนราคาเริ่มต้นการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz จะใช้ราคาเดียวกันกับการจัดสรรคลื่นความถี่ 700 MHz ในครั้งก่อน ขณะที่คลื่นความถี่ 1800 MHz จะใช้ราคาสูงสุดจากการประมูลครั้งก่อน มาเป็นราคาเริ่มต้นการประมูลในครั้งนี้ สำหรับคลื่นความถี่ 2600 MHz และคลื่นความถี่ 26 GHz จะใช้ราคาประเมินจาก 3 สถาบันในประเทศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) รวมทั้งอีก 1 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จากนั้นนำมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ได้ราคาเริ่มต้นประมูล คาดว่าจะเปิดเผยราคาเริ่มต้นประมูลเบื้องต้นได้ภายในสิ้นเดือน ต.ค. 2562
          สำหรับกรอบระยะเวลาการประมูลคลื่น 5G นั้น สำนักงาน กสทช.เตรียมนำหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช.ด้านโทรคมนาคม ในวันที่ 6 พ.ย. 2562 จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุม กสทช.ในวันที่ 12 พ.ย. 2562 และนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำกลับเข้าสู่ที่ประชุม กสทช.อีกครั้งช่วงต้นเดือน ธ.ค. 2562 ซึ่งจะดำเนินการหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ธ.ค. 2562
          ดังนั้นคาดว่าจะสามารถประมูลและออกใบอนุญาตได้ไม่เกินวันที่ 20 ก.พ. 2563 และช่วงต้นเดือน มี.ค. 2563 ผู้ชนะการประมูลจะต้องมีการลงทุนขยายโครงข่าย จากนั้นไม่เกินเดือน ส.ค. 2563 ผู้ชนะการประมูลจะสามารถเปิดให้บริการ 5G ในบางพื้นที่ได้ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำ 5G ในอาเซียน
          ด้านความคืบหน้าการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาติในทุกภาคส่วนนั้น ขณะนี้นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้มอบให้กสทช.จัดทำวิดีโอพรีเซนเตชั่นเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการดังกล่าว ความยาว 3-5 นาที คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ต.ค. 2562 เพื่อให้รัฐมนตรีดีอีเอส นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป
          นอกจากนี้ ปัจจุบันมีภาคเอกชนสนใจเข้ามาขออนุญาตใช้งานคลื่นความถี่ 26 GHz เพื่อทดลองทดสอบ 5G กับ กสทช.ได้แก่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA และ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ AOT โดยทั้ง 2 บริษัท ต้องทำหนังสือขอใช้งานมายัง กสทช.จากนั้นจะเสนอเข้าที่ประชุม กสทช.เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป