กสทฯยกทัพเทคโนโลยีโชว์งานบิ๊กแบง

กรุงเทพธุรกิจ   กสทฯโชว์ศักยภาพ โครงข่ายอาเซียน ดิจิทัล ฮับเต็มรูปแบบ เข็นยกทัพเทคโนโลยีจัดแสดงในงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง มุ่งสู่การพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศ และเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศให้พร้อมเป็นโครงข่ายหลักของภูมิภาค สามารถรองรับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจด้วยบริการสมาร์ทที่หลากหลาย
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) เปิดเผยว่า กสทฯเตรียมโชว์ศักยภาพโครงข่ายอาเซียน ดิจิทัล ฮับโดยมุ่งมั่นผลักดัน"ดิจิทัลไทยสู่ดิจิทัลอาเซียนฮับ" ในงานดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยงานในปีนี้ กสทฯเน้นรูปแบบการจัดแสดงที่สื่อให้เห็นถึงความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อสร้างอาเซียน คอนเน็คทิวิตี้ให้เกิดขึ้น โดยนำเสนอเนื้อหาหลัก 3 โซน ได้แก่ โซน อาเซียน ดิจิทัล ฮับโซนอินโนเวชั่นและโซนสมาร์ท ไลฟ์
          สำหรับโซนอาเซียน ดิจิทัล ฮับจะแสดงถึงการพัฒนาโครงข่ายเคเบิลใยแก้วที่มีประสิทธิภาพ และความเสถียรภาพสูงสุดพร้อมรองรับการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบ โดย กสทฯได้ขยายความจุโครงข่ายภาคพื้นดิน ภายในประเทศที่เชื่อมโยงไปยังชายแดน เพื่อเชื่อมต่อประเทศกัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมความจุที่ขยายเพิ่ม 2,300 Gbps การขยายความจุระบบโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศที่มีอยู่ในเส้นทางสิงคโปร์ จีน (ฮ่องกง) และสหรัฐ จำนวน 3 ระบบ คือ AAG, APG, FLAG โดยรวมความจุอยู่ที่ประมาณ 7,512 Gbps สามารถรองรับปริมาณทราฟิกทั้งประเทศและการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และการสร้างเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศระบบใหม่เพื่อเชื่อมโยงประเทศในเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไทย จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้ กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564
          ส่วนโซนอินโนเวชั่น จะนำเสนอโซลูชั่นในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) ในด้านต่างๆ ผ่านบริการอินเทอร์เน็ต ออฟธิงส์ หรือ IoT by CAT อาทิ อุปกรณ์วัดฝุ่น PM 2.5 สำหรับตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ โคมไฟถนนอัจฉริยะที่สามารถสั่งงานและควบคุมในการปรับความเข้ม ของแสง อุณหภูมิ ตั้งเวลาการทำงาน อุปกรณ์ตรวจวัดพลังงานสำหรับตรวจวัดค่าพลังงานที่ใช้ในอาคารสำนักงานต่างๆ เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ชุดอุปกรณ์สำหรับนักวิจัยและพัฒนาสำหรับการเชื่อมต่อ และส่งข้อมูลผ่านโครงข่าย LoRaWAN ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ประชาชนสามารถนำมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านโครงข่ายไอโอที เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่

          บรรยายใต้ภาพ 
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์