"ดีอี"หนุน5Gเป็นวาระแห่งชาติ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่งหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G ระดับชาตินั้น หากมีโอกาสจะพยายามหารือกับนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการผลักดันการขับเคลื่อน 5G ให้เป็นวาระแห่งชาติ
          โดยอาจมีการเสนอรายละเอียดทั้งในเรื่องรูปแบบโครงสร้าง รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่ตามมา หลังจากที่ได้มีการผลักดันการขับเคลื่อน 5G ให้เป็นวาระแห่งชาติจะเป็นไปในทิศทางใด อาทิ จะทำให้การวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ 5G รวดเร็วขึ้น ช่วยดึงดูดนักลงทุน และไม่เกิดการย้ายฐานการผลิต รวมถึงจะกระตุ้นให้ภาคส่วนต่าง ๆ ตื่นตัวในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น
          ทั้งนี้ มองว่าการผลักดันการขับเคลื่อน 5G ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) มีส่วนสำคัญอย่างมาก แต่ปัจจุบันต้องประสบปัญหาเรื่องการลงทุนในระบบ 3G และ 4G ที่ยังไม่ถึงจุดคุ้มทุน จึงต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อให้โอเปอเรเตอร์มีความเชื่อมั่น และมีความสนใจที่จะลงทุน ไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะล่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและขับเคลื่อน 5G อย่างมาก
          ขณะเดียวกัน เชื่อว่าการจัดการประมูลคลื่นความถี่ครั้งต่อไป กสทช.จะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประมูล ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนให้ 5G เกิดขึ้น และไม่ทำให้ประเทศไทยต้องตกขบวน อย่างไรก็ตามต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน เนื่องจากหากรีบร้อนที่จะก้าวสู่ 5G เร็วเกินไป อาจจะไม่เกิดประโยชน์และทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานไม่ดีเท่าที่ควร
          “จากนี้จะมีการหารือร่วมกับ กสทช.เป็นระยะ เพื่อให้การผลักดันการขับเคลื่อน 5G ของทั้งกระทรวงดิจิทัลฯ และ กสทช. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาหลายคนอาจมองว่าการดำเนินการทดลองทดสอบ 5G ของทั้ง 2 หน่วยงานมีความซ้ำซ้อนกัน ขอยืนยันว่าไม่ซ้ำซ้อนกันแน่นอน เพราะมีเป้าหมายในการทดลองทดสอบที่ต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ทั้ง 2 หน่วยงานมองว่าเหมาะสม และจะช่วยทำให้การขับเคลื่อน 5G เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น” นายพุทธิพงษ์ กล่าว