"ศุภชัย"ดันไทยฮับดิจิทัลชู"ไซเบอร์เทคดิสติกส์"

 นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานสัมมนาเทคโนโลยี T.O.P 2019-Togetherness of Possibilities 2019 ว่า ทรูดิจิทัลพาร์ค เกิดขึ้นภายใต้นโยบายของภาครัฐที่จะผลักดันย่านปุณณวิถี ในกรุงเทพฯ ให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมดิจิทัลของไทย (ไซเบอร์เทค ดิสติกส์) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของภาครัฐที่จะส่งเสริมให้เกิดเป็นเศรษฐกิจด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยการสร้างพื้นที่นวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับไทย ตลอดจนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านดิจิทัลเทคโนโลยี
          "ทรูดิจิทัลพาร์คเฟสแรก เปิดให้บริการแล้ว 50,000 ตารางเมตร (ตร.ม.) สามารถรองรับสตาร์ตอัพได้ 10,000 ราย ส่วนเฟสสอง คาดว่าจะเปิดให้บริการอีก 50,000 ตร.ม. ช่วงต้นปี 2564 ซึ่งจะรองรับสตาร์ตอัพได้อีก 10,000 ราย รวมถึงรองรับลูกค้าระบบสมาชิกอีก 5,000 ราย รวมสองเฟสสามารถรองรับสตาร์ตอัพ 25,000 ราย พื้นที่รองรับ 100,000 ตร.ม. ซึ่งหวังว่าจะเกิดความเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้กับไทย และในระดับภูมิภาค และในระดับโลกในอีกไม่นาน" นายศุภชัยกล่าว
          นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า รัฐบาลต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการสร้างนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียน โดยต้องผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีมากที่สุดไม่ใช่แค่สตาร์ตอัพ แต่ต้องเป็นคนทุกกลุ่ม การสร้างทรูดิจิทัลพาร์ค โดยใช้เวลา 4 ปี ต้องมีการวางแผนที่ดี
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 20 ก.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--