"หัวเว่ย"หนุนรัฐเร่งพัฒนา5G ขับเคลื่อนไทยสู้นานาประเทศ

 “หัวเว่ย” หนุนภาครัฐเร่งพัฒนาเทคโนโลยี 5G ขับเคลื่อนไทยพร้อมแข่งขันกับนานาประเทศ ชี้ 5G จะเป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานเชื่อมต่อเทคโนโลยีหลัก ๆ นำไปสู่การบริการใหม่ ๆ ในอนาคต
          นายวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีเครือข่ายโทรคมนาคม บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยในงานสัมมนา “แผนรบ สยบวิกฤติ EPISODE I : DO OR DIE ไม่ทำก็ตาย” ในหัวข้อ “เปิดโลกเทคโนโลยี 5G และแนวโน้มอุตสาหกรรมสู่การบริการและธุรกิจรูปแบบใหม่” ว่า หัวเว่ยพร้อมสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อช่วยเร่งการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวรุดหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
          “เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาย เทรนด์ในวันนี้เป็น Digital Transformation และการทำ 5G จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างผลกระทบกับทุกคน ไม่ว่าจะในแง่ของธุรกิจ หรือผู้ใช้งาน แต่หากไม่ทำ 5G เราจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้ หรือถ้าทำ 5G ช้าเกินไป ประเทศอื่นอาจจะไม่รอเรา” นายวรกาน กล่าว
          ทั้งนี้ เทรนด์ธุรกิจใหม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยี 5G มีศักยภาพที่โดดเด่นหลายประการ ทั้งในเรื่องของความเร็วที่สูงกว่า 4G ถึงกว่า 10 เท่า ความหน่วงต่ำ ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการใช้บริการใหม่ เช่น Telemedicine, รถไร้คนขับ หรือการใช้งานติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสำคัญ ๆ เช่น การแพทย์ทางไกล และการผ่าตัดทางไกล, การบังคับควบคุมโดรนหรือยานพาหนะต่าง ๆ และด้าน Enhanced mobile broadband ที่จะทำให้เกิดการใช้งานและบริการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอีกมาก เช่น 4K, VDO on demand, VR/AR, Game online
          โดยจากการประเมิน เมื่อมี 5G จะทำให้ 5 ปีจากนี้ จะมีมากกว่า 6,000 ล้านผู้ใช้งาน, อุปกรณ์ เช่น สมาร์ตโฟน จะมีกว่า 8,000 ล้านเครื่องทั่วโลก และมีการเชื่อมต่อกันจำนวนมาก ซึ่งเทคโนโลยี 5G เป็นมาตรฐานระบบเซลลูลาร์ครั้งแรกที่มีการวางมาตรฐานการใช้งานรองรับ IoT และการสื่อสารแบบ Machine-to-machine
          นอกจากนี้ เทคโนโลยี 5G จะเป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเชื่อมต่อของเทคโนโลยีหลัก ๆ และการบริการใหม่ ๆ ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น IoT, Cloud และ AI ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเสาหลักสำคัญในการสร้าง Digital Transformation ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ