กสทช.เสนอผู้ให้บริการOTT ตั้งศูนย์เช็กข้อมูลบนออนไลน์

“กสทช.” ร่วมหารืออาเซียนกำกับดูแล OTT ผุดไอเดีย! เสนอผู้ให้บริการ OTT จัดตั้งศูนย์ตรวจสอบข้อมูล ป้องกันข่าว-บัญชีปลอมบนออนไลน์ใน 10 ประเทศอาเซียน หนุนศูนย์ Fake News Center ของกระทรวงดีอี
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุม ATRC OTT Dialogue 2019 วานนี้ (19 ส.ค. 2562) เป็นการเตรียมหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ให้บริการเนื้อหาที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง (OTT) เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ASEAN Telecommunication Regulator’s Council (ATRC) and Related Meetings ครั้งที่ 25 ในวันที่ 20 ส.ค. 2562 ต่อไป
          ทั้งนี้ การขยายตัวของบริการ OTT สร้างความท้าทายให้กับผู้กำกับดูแลทั่วโลก เนื่องจากมีประเด็นเชิงนโยบายมากมายตั้งแต่เรื่องการจัดเก็บภาษีของรัฐ ไปจนถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลและการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย การจัดให้มีอภิปรายและการร่วมมือของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ให้บริการเครือข่าย ผู้ให้บริการ OTT และผู้บริโภค จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
          อย่างไรก็ตาม การจะออกกฎหมายเพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริการ OTT จะต้องคำนึงถึง 3 แนวทาง ได้แก่ 1.ผู้บริโภค OTT จะต้องไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบ เช่น ไม่ควรมีการผลักภาระให้ผู้บริโภคด้วยการเพิ่มราคา โดยเฉพาะแนวทางการเก็บภาษี เป็นต้น 2.ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งผู้ให้บริการ OTT อาจสนับสนุนเศรษฐกิจโดยการนำส่งรายได้เข้าสู่รัฐ และ 3.ผู้ให้บริการ OTT ควรให้ความร่วมมือ ซึ่งส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากจะช่วยให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย
          “การประชุมในครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการ OTT ในการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ราย ได้แก่ เฟซบุ๊ก, ไลน์, แอมะซอน.คอม, วอลต์ดิสนีย์ และเน็ตฟลิกซ์ รวมทั้งผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่มาร่วมอภิปรายครั้งนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จะเสนอเข้าสู่ ATRC ในวันนี้ และน่าจะได้ข้อยุติของกลุ่มอาเซียนในวันที่ 21 ส.ค.นี้ เชื่อว่าอาเซียนจะไม่ดำเนินการใดให้เกิดผลเสียต่อผู้ให้บริการ OTT เรายินดีรับฟังถึงความต้องการและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการร่างหลักการที่ส่งให้เกิดผลดีต่อรัฐบาล ผู้ให้บริการและผู้บริโภค” นายฐากร กล่าว
          นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เสนอให้ผู้ให้บริการ OTT จัดตั้งศูนย์ประสานงานและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล โดยให้ผู้ให้บริการ OTT จ้างบริษัทในแต่ละประเทศในการทำหน้าที่ประสานงานและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบนออนไลน์ใน 10 ประเทศอาเซียน กับผู้ให้บริการ OTT โดยตรง และไม่ซ้ำซ้อนกับศูนย์สกัดกั้นข่าวปลอม (Fake News Center) ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มีแนวคิดในการจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้เชื่อว่าประเทศสมาชิกอาเซียนจะเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว และจะนำไปสู่การออกเป็นมติที่ประชุมอาเซียนต่อไป