"กสทช."ถกแผน โรดแมปคลื่น5G ประมูล2แพ็กเกจ

 ไทยโพสต์ * "กสทช." เตรียมเคาะโรดแมปประมูล 5G วันนี้ พร้อมเสนอใช้เทคโนโลยี TDD บนคลื่น 2600 MHz
          แหล่งข่าวระดับสูงจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า การประชุมบอร์ด กสทช.ที่ จะมีในวันที่ 13 ส.ค.62 นี้ สำนักงาน กสทช.เสนอวาระการประชุมโดยจะมีเรื่อง แผน จัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum roadmap) เพื่อเตรียมประมูล 5G สำหรับการประ มูลคลื่นความถี่จะเป็นการประมูลแบบมัลติแบนด์ หรือการประมูลแบบหลายย่านคลื่นความถี่พร้อมกัน โดยสำนักงาน กสทช.มีแผนที่จะจัดการประมูล 2 ครั้ง แบ่งออกเป็น 2 แพ็กเกจ แพ็กเกจแรก ได้แก่ คลื่นความถี่ย่าน 26 กิกะเฮิรตซ์ (GHz) ซึ่งเป็นย่านความถี่สูง และคลื่นความถี่กลาง 2600 เมกะ เฮิรตซ์ (MHz) ของ บมจ.อสมท กับคลื่นความถี่ต่ำ ย่าน 700 MHz ซึ่งจะเปิดประมูลในต้นปีหน้า ส่วนแพ็กเกจที่ 2 คลื่นความถี่ย่าน 3500 MHz และ 1800 MHz ประมูลปลายปี 2563
          อย่างไรก็ตาม การเสนอแผนโรดแมปดังกล่าว ของสำนักงาน กสทช. จะมีการปรับคลื่นย่าน 2600 MHz ใช้เทคโนโลยี TDD (Time Division Duplex) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยเฉพาะ ใช้งานทั้งรับข้อมูล หรือ Downlink และส่งข้อมูล หรือ Uplink บนคลื่นความถี่เดียวกัน แต่ปัญ หาคืออุปกรณ์ปลายทางของเทคโนโลยี TDD ไม่ใช่ว่ามือถือทุกเครื่องใช้ 5G ได้ จะใช้ TDD ได้ เพราะมีแค่ 2 ประเทศ ในโลกที่ผลิตอุปกรณ์ ได้แก่ ไชน่าโมบายของจีน และบริษัท โทรคมนาคมสหรัฐ สปรินท์ (Sprint) ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี TDD โดยปัจจุบันมีอยู่ 2 ประเทศที่ใช้เทคโนโลยี FDD (Frequency Division Duplex)
          "การนำ 2600 MHz มาประมูลแล้วใช้ TDD อุป กรณ์เครื่องลูกข่ายไม่มีในหลายประเทศทั่วโลก ตัวอุปกรณ์ทั่วโลกใช้ FDD อยู่ ตอนนี้ไทยยังไม่เคยจัดสรรคลื่นแล้วจะมาจัดสรรเป็น TDD ระบบนิเวศของอุตสาห กรรมทั้งหมด ก็คือจะทำให้อุปกรณ์ทั่วโลกรับไม่ได้ ตอนนี้มีแค่ 2 ที่ในโลกที่ใช้ TDD และเราจะเกิดปัญหากับประเทศเพื่อนบ้าน เพราะปัจจุบันมา เลเซียและลาวใช้ 5G ด้วยเทค โนโลยี FDD" แหล่งข่าวกล่าว.