กสทช.ยันปักธง"5จี"ปลายปีหน้า

 เตรียมเคาะข้อสรุป ส่งรัฐบาลช่วยหาทางออก
          กรุงเทพธุรกิจ   เลขากสทช.ยืนยัน สร้างความมั่นใจเอกชนลงทุนพัฒนา 5จี หลังเชิญ ผู้รับใบอนุญาตทุกราย-เวนเดอร์ร่วมหาทางออก ระบุรัฐบาลต้องการให้เกิด 5จีปลายปีหน้า พร้อมหาทางออกร่วมกันชี้เอกชน ต้องอยู่รอดประกอบธุรกิจได้ ยาหอมอยาก ให้มั่นใจรัฐไม่เอาเปรียบขูดค่าไลเซ่นส์แพง ด้านโอเปอเรเตอร์คำนวณตัวเลขหากต้องการ ให้เกิด 5จี ต้องลงทุนอีกกว่า 2 แสนล้านบาท
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้เชิญผู้รับใบอนุญาตจากสำนักกสทช.ทุกประเภทคือทั้งแบบมีโครงข่ายเป็นของตัวเองและไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง  ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงผู้นำเข้าและผลิตอุปกรณ์ไอทีทุกรายเข้าหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยี 5จี เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยในปลายปี 2563
          ทั้งนี้ การรับฟังความเห็นผู้ประกอบการ ทุกราย เห็นตรงกันว่าหากรัฐบาลและกสทช.อยากให้ 5จี เกิดขึ้นในประเทศไทยตามกรอบเวลาที่รัฐบาลก่อนกำหนดไว้ เอกชนแต่ละรายอาจจะต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาล เพื่อการเปลี่ยนผ่านจาก 4จีไปสู่ 5จีเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่าง ไปจากการเปลี่ยนเมื่อครั้งเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจาก 3จี ไปเป็น 4จี โดยผู้ประกอบการ จะต้องลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมด ผู้ประกอบการแต่ละรายคาดว่า จะต้องลงทุนเดียวงเงินงบประมาณรายละไม่ต่ำกว่า 200,000 -300,000 ล้านบาท ไม่รวม มูลค่าคลื่นความถี่ที่ต้องประมูล การลงทุนเพื่อให้บริการ 5จีจึงต้องมองถึงความอยู่รอดของบริษัท
          ดังนั้น หากต้องลงทุนด้วยเม็ดเงินมากขนาดนั้น เทคโนโลยี 5จีเป็นเทคโนโลยีที่จะเกิด ประโยชน์โดยตรงกับผู้ประกอบการในภาค อุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์จากการนำ เทคโนโลยีมาใช้ปรับโครงสร้างการผลิต ส่วน ประชาชนทั่วไปจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อมีการผลิตอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายแล้วซึ่ง น่าจะพร้อมอย่างเร็วสุดกลางปี 2563 นี้
          "การเปลี่ยน 2จีเป็น3จีคือการเปลี่ยนอะนาล็อกสู่ดิจิทัล เปลี่ยนจาก3จีเป็น4จีคือการต่อยอด แต่ในครั้งนี้เปลี่ยนจาก4จีเป็น5จีจะเกิดการเปลี่ยนครั้งใหญ่ซึ่งต้องลงทุนมหาศาลเพราะคือโลกใหม่ของการสื่อสารและการเชื่อมต่อของทุกอย่างโดยแท้จริง ดังนั้น สิ่งที่กสทช.ต้องทำคือรับฟังทุกคน เพื่อให้เอกชนทุกรายอยู่รอด และรัฐไม่เสียประโยชน์"เลขาธิการกสทช.กล่าว
          นายฐากร กล่าวอีกว่า การสร้างความ มั่นใจในขณะนี้คือการทำให้ภาคเอกชนมั่นใจ ว่ารัฐต้องสนับสนุนให้เกิด5จีผู้ให้บริการสามารถมีความมั่นใจที่จะได้ผลตอบรับที่คุ้มค่า กับการลงทุน  โดยกสทช.จะช่วยแก้ไขปัญหา ทีละจุด โดยทำความเข้าใจกับโอเปอเรเตอร์ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ 5จีเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในวันที่ 4 ก.ย.นี้ โอเปอเรเตอร์ทุกค่ายจะร่วมกัน จะจัดการเสวนาระดมความเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา 5จีอีกครั้ง เพื่อให้ได้แนวทางที่จะเป็นทางออกของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งกสทช.จะรายงานผลการระดมความเห็นไปยังรัฐบาลต่อไป
          สำหรับความคืบหน้าในการศึกษา ความเหมาะสมในการกำหนดราคาคลื่นความถี่คาดว่าผลการศึกษาที่กสทช.ได้ให้สถาบันการศึกษา 3 แห่ง จะได้ข้อสรุปในช่วงต้นเดือนต.ค.นี้  จากนั้นกสทช.จะกำหนดเงื่อนไขและวิธีการประมูลคลื่นความถี่ตามที่ได้ ประกาศไว้ว่าจะจัดการประมูลคลื่นแบบมัลติแบนด์ ซึ่งล่าสุดการประมูล 5จี กสทช.กำหนดไว้ว่าจะประมูล 2 รอบๆแรกจะประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์คู่กับ 26-28 กิกะเฮิรตซ์ ปลายปีนี้ และรอบสองคือคลื่น 3400-3700 เมกะเฮิรตซ์ที่ล่าสุดได้หนังสือเรียกคืนจาก บมจ.ไทยคม นำมาประมูลคู่กับคลื่น 1800 เมกะเฮิรตซ์กลางปีหน้าเช่นกัน


          สิ่งที่กสทช.ต้องทำคือรับฟ่งทุกคน เพื่อให้เอกชนทุกรายอยู่รอดและรัฐไม่เสียประโยชน์ฐากร ตัณฑสิทธิ์