กสทช.เปิดรับฟังการทำเรตติ้ง คาดได้ข้อสรุปไม่เกินตุลาคมนี้

“กสทช.” เปิดรับฟังแนวทางจัดทำเรตติ้งจาก 3 ราย ก่อนให้องค์กรกลางคัดเลือก จากนั้นอนุฯเยียวยาจะพิจารณากรอบวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 431 ล้านบาท คาดได้ข้อสรุปไม่เกินเดือน ต.ค.62
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วานนี้ (25 ก.ค. 62) สำนักงาน กสทช.เชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลทุกช่อง สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ผู้จัดทำความนิยมช่องรายการโทรทัศน์ (เรตติ้ง) ในประเทศไทย ได้แก่ สมาคมวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ (ประเทศไทย) หรือ MRDA บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีเอสไอ บรอดคาสติ้ง จำกัด กลุ่มเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ซื้อสื่อ กลุ่มผู้ผลิตเนื้อหารายการ และสื่อมวลชน ร่วมประชุมรับฟังแนวทางและวิธีการสำรวจเรตติ้ง รวมทั้งหารือถึงข้อดี-ข้อเสีย และข้อเสนอแนะในการจัดทำเรตติ้ง
          ทั้งนี้ จากการรับฟังแนวทางและวิธีการสำรวจเรตติ้งดังกล่าวในภาพรวมได้ข้อมูลค่อนข้างมาก โดยหลังจากนี้คณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชยกรณีคืนใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะมีการประชุมหารือพิจารณากรอบวงเงินสนับสนุนการจัดทำเรตติ้ง จากนั้นจะมอบเงินดังกล่าวให้แก่องค์กรกลาง ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เพื่อคัดเลือกบริษัทที่จะเข้ามาจัดทำเรตติ้ง
          “องค์กรกลางที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมทีวีดิจิตอลฯ จะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกบริษัทจัดทำเรตติ้ง กสทช.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือก แต่เมื่อองค์กรกลางเลือกได้แล้ว กสทช.จะพิจารณากรอบวงเงินในการสนับสนุนการจัดทำเรตติ้ง โอนเงินให้องค์กรกลาง เพื่อนำเงินดังกล่าวไปให้ผู้ที่ได้การคัดเลือก และ กสทช.จะเป็นผู้กำกับดูแลว่านำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องการจัดทำเรตติ้ง ไม่เกินเดือน ต.ค. 2562” นายฐากร กล่าว
          สำหรับกรอบวงเงินสนับสนุนการจัดทำเรตติ้งกำหนดไว้ไม่เกิน 431 ล้านบาท โดยเป็นเงินสนับสนุนก้อนแรกเท่านั้น หลังจากนั้นเงินที่จะลงทุนต่อเนื่องจะต้องดำเนินการกันเอง ไม่เกี่ยวข้องกับ กสทช.อีก โดยกรอบวงเงินดังกล่าว สำนักงาน กสทช.ยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เพื่อสนับสนุนก่อน จากนั้นจะนำเงินจากการประมูลคลื่นความถี่ 700 MHz ส่งคืนให้ กทปส.
          นายฐากร กล่าวว่า ข้อเสนอของนายประวิทย์ ที่ให้ กสทช.เป็นผู้จ่ายค่าข้อมูลเรตติ้งที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจะต้องซื้อจากบริษัทจัดทำเรตติ้งนั้น ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ไม่มีการลงรายละเอียดไว้ในข้อเสนอดังกล่าว ให้ กสทช.เป็นเพียงผู้สนับสนุนการจัดทำเรตติ้งเท่านั้น
          นายประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการ และอดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด บริษัทในเครือ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BEC กล่าวว่า ในนามของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัล ขอเสนอความคิดเห็นให้เอเจนซี่โฆษณาเป็นผู้คัดเลือกบริษัทจัดทำเรตติ้ง เนื่องจากเป็นผู้ที่ใช้ตัวเลขเรตติ้งมากที่สุด
          นอกจากนี้ เสนอให้ กสทช.เป็นผู้จ่ายค่าข้อมูลเรตติ้งที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจะต้องซื้อจากบริษัทจัดทำเรตติ้ง ประมาณ 8 ล้านบาท/ปี ตลอดอายุใบอนุญาตที่เหลืออยู่ 10 ปี ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 15 ช่อง คิดเป็นเงิน 120 ล้านบาท/ปี รวมเป็นเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท
          นายสุภาพ คลี่กระจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) กล่าวว่า หลังจากนี้สมาชิกสมาคมฯ จะมีการกำหนดเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้จัดทำเรตติ้ง เช่น จะต้องเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร และข้อมูลเรตติ้งจะต้องครอบคลุมข้อมูลที่เอเจนซี่โฆษณาต้องการเลือกใช้