"พุทธิพงษ์" ขอศึกษาก่อนปรับบอร์ด

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมายและหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจในสังกัด โดยกระทรวงดีอีต้องกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งปัจจุบันกรรมการหลายคนครบวาระ และลาออกไปดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เข้าไปเพิ่มเติมเพื่อให้กรรมการมีความหลากหลายมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลมากยิ่งขึ้น
          "ผมเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง รมว.ดีอี หากจะปรับเปลี่ยนบอร์ดรัฐวิสาหกิจในสังกัด ก็ต้องขอเวลาศึกษารายละเอียดก่อน ขณะนี้ยังไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนบอร์ดรัฐวิสาหกิจ แต่อาจแต่งตั้งเพิ่มแทนคนที่ลาออก และครบวาระเท่านั้น"
          ส่วนเรื่องควบรวมกิจการระหว่างทีโอทีกับแคท ให้เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด นั้น นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดต้องรอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) ทีโอทีและแคทรวมถึงกระทรวงดีอีมารายงานความคืบหน้าก่อน ว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใด และติดขัดปัญหาใดอีก หากไม่มีอะไรติดขัด ก็พร้อมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติต่อไป
          "เท่าที่ผมทราบ ขั้นตอนการควบรวมยังมีปัญหาในรายละเอียดทั้งเรื่องทรัพย์สิน การจัดการพนักงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสัญญาต่างๆ ที่ผูกพันกันระหว่างเอกชนรายอื่นๆ ฉะนั้น จึงขอดูรายละเอียดอีกครั้งว่า ขั้นตอนสุดท้าย ขณะนี้เรื่องราวเป็นอย่างไร เพื่อให้การควบรวมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน".