กสทช.เล็งหารือ รมว.ดีอี คนใหม่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายไอซีทีต่อเนื่อง

 กสทช.เตรียมหารือ รมว.ดีอีคนใหม่ หวังร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายด้านไอซีทีของประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่อง 5จี-สายสื่อสารลงดิน-ควบรวม TOT-CAT
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เป้าหมายสำคัญของสำนักงาน กสทช.ในปีนี้คือ การเตรียมความพร้อมของประเทศในทุกด้าน ทั้งเรื่องคลื่นความถี่ การหาตัวอย่างการใช้จริงของระบบ 5จี ซึ่งในต่างประเทศประกาศชัดว่าจะเข้าสู่ 5จี ในปลายปี 2563 ซึ่ง กสทช.ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลจะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชน โดยในส่วนของรัฐบาลนั้นมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานรัฐที่ต้องผลักดัน ซึ่ง กสทช.จะได้หารือกับนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีคนใหม่โดยเร็ว แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะหารือกันเมื่อไร
          นอกจากนี้สิ่งที่สำนักงาน กสทช.และกระทรวงดีอี จะต้องทำงานและประสานงานร่วมกันคือ การนำสายสื่อสาร สายโทรคมนาคมลงดิน ซึ่งเรื่องนี้มีเจ้าภาพใหญ่ คือ กรุงเทพ มหานคร แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีข่าวเกี่ยวกับการทำสัญญายกให้บริษัทเอกชนรายหนึ่งเป็นผู้บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวนั้น สำนักงาน กสทช.จะไม่ก้าวล่วง เพราะบอร์ดดีอีได้ให้เป็นอำนาจของกรุงเทพมหานคร แต่สิ่งที่จะต้องดำเนินการคือ การปรับภูมิทัศน์เรื่องสายสื่อสารเพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครไร้สายให้ได้ โดยเร็ว
          นายฐากร กล่าวว่า ในส่วนของการดำเนินงานตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ โดยในส่วนของการควบรวม บมจ.ทีโอที (TOT) และบมจ.กสท โทรคมนาคม (CAT) เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ (เอ็นที เทเลคอม) ซึ่งกระทรวงดีอีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด จำเป็นต้องเร่งหาข้อสรุปและความชัดเจนในการควบรวมของทั้ง 2 องค์กร ซึ่งได้มีความชัดเจนในเรื่องข้อพิพาท เรื่องบุคลากร และเรื่องต่าง ๆ ตามที่ คนร. ได้มอบหมายแล้ว คาดว่าจะสามารถควบรวมตามขั้นตอนกฎหมายได้ภายในเดือน พ.ย. 2562 ทั้งนี้เบื้องต้น คนร. ได้เห็นชอบในหลักการควบรวมกิจการของ 2 บมจ.เป็นบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.).