กระทรวงดีอี-การอุดมศึกษาฯสานศก.ดิจิทัล-เร่งนวัตกรรม

กรุงเทพธุรกิจ   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ภารกิจหลักคือการขับเคลื่อนโครงการตามโรดแมพการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคม ยุคใหม่ทั้งหมด เช่น โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยัง 24,700 หมู่บ้าน(เน็ตประชารัฐ), โครงการพัฒนา พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในส่วนของดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์, การกระตุ้นให้เกิดการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการ , โครงการเป็นการใช้ ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า เพื่อสร้างสังคมดิจิทัล
          ส่วนโครงการเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ท ซิตี้) การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะร่วมกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงคมนาคม ปีที่ผ่านมากำหนดแนวทางดำเนินงานนำร่องเมืองอัจฉริยะ 7 จังหวัด ได้แก่ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และในพื้นที่อีอีซี 3 จังหวัด คือระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา สำหรับปีนี้ จะนำร่องเพิ่มเติมเป็นไม่ต่ำกว่า 24 เมือง ตามเป้าหมายเดิมที่วางไว้
          พร้อมกันนี้ จะเร่งทำระเบียบข้อบังคับและกฎหมายลูกที่ต้องออกตาม พ.ร.บ.ดิจิทัลทั้งหมด โดยจะเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมาพูดคุยถึงแนวทางการทำงานและการกำหนดภารกิจเร่งด่วน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระเบียบและ กฎหมายลูกที่รัฐบาลหรือโดยกระทรวงดีอี ต้องดำเนินการจัดทำเพื่อรองกฎหมายดิจิทัลที่ผ่านการพิจารณาในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ 1 (รองรับกฏหมาย ดิจิทัลทั้ง 7 ฉบับ) เช่น การตั้งคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ออกระเบียบและหลักเกณฑ์การ สรรหากรรมการกมช. ดำเนินการ ภายใน 90 วัน ตั้งสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์แห่งชาติ
          กำหนดนโยบายและแผนความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จัดทำ ประมวลวิธีปฏิบัติและกรอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ออกระเบียบกมช. เรื่องมาตรฐานการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์
          ขณะที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า พร้อมที่จะหารือกับนายพุทธิพงษ์  ในเรื่อง 5จี เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศในทุกด้าน ทั้งเรื่องคลื่นความถี่ การหาตัวอย่างการใช้จริงของระบบ 5จี ซึ่งใน ต่างประเทศประกาศชัดว่าจะเข้าสู่ 5จีในปลายปี 2563
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (อว.) มีภารกิจสำคัญในการวางรากฐานของประเทศสู่อนาคต ภายใต้นโยบายหลัก 4 ด้าน  ประกอบด้วย 1.สร้างคน เตรียมพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาให้เป็น Smart Citizen
          2.สร้างองค์ความรู้ วางรากฐานเพื่อการปรับโครงสร้างสู่เศรษฐกิจ ที่เน้นคุณค่าด้วยการปรับทิศทางการวิจัยให้ตอบโจทย์ประเทศและการวิจัยเพื่อเตรียมสู่อนาคต เน้นแปลงงานวิจัยให้ออกมาเป็นนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
          3.สร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
          และ 4.ยกเครื่องมหาวิทยาลัย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนหลักในการ สร้างคน มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยรัฐ ออกนอกระบบภายใน 5 ปี เป็นต้น