"วิศวะมหิดล"ผนึกกาลังองค์กรรัฐ-เอกชนทดสอบ"5G"หวังไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกกำลังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมทดสอบเทคโนโลยี "5จี (5G)" โดยเมื่อเร็วๆ นี้ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า เป็นการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์เพราะมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.เกษตรศาสตร์ ม.บูรพา บริษัท กสท โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลศิริราช สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รวมถึงบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องรวม 40 องค์กร
          สืบเนื่องจากเทคโนโลยี 5G ที่กำลังมาถึงจะเร่งการเปลี่ยนผ่านธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่ยุค 4.0 และพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต ซึ่งคาดว่ามูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนอีก 6 ปี ข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 4 เท่า หรือเกือบ 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่มีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
          ด้าน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) กล่าวว่า หลังจากได้วางโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC ไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก้าวหน้าไปอีกขั้นเพื่อผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Case) อย่างเป็นรูปธรรม ในบริเวณพื้นที่ศูนย์ทดสอบ 5G พื้นที่ EEC ซึ่งตั้งอยู่ใน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (5G Testbed @Sriracha)
          โดยได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรองรับการลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้งานบนสัญญาณ 5G ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งศูนย์ทดสอบการใช้งาน 5G (5G Testbed) แห่งนี้จะช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถดำเนินงานทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G ของภูมิภาคอาเซียนด้วย