แจงโครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงดินโปร่งใส

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายยุทธศาสตร์และพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพ ธนาคม จำกัด แถลงชี้แจงกรณีนักวิชาการหวั่น โครงการท่อร้อยสายสื่อสารลงใต้ดินของกรุงเทพ มหานคร ที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราการเรียกเก็บค่าบริการในอัตราสูงเกินจริง รวมถึง ความโปร่งใสในการสรรหาผู้รับเหมางาน และ การสรรหาผู้ใช้บริการความจุหลัก โดยมี บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในฐานะวิสาหกิจ ในกำกับของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการว่า ตามที่ กทม.มอบหมายบริษัทกรุงเทพธนาคม เป็นเจ้าของโครงการ นำสายสื่อสารลงใต้ดิน และลงทุนเองทั้งหมด มีบันทึกข้อตกลงมอบหมายงานเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 ในเดือนม.ค. 2562 กรุงเทพธนาคมได้ดำเนินการสรรหางาน EPC หรือการจ้างเหมาทั้งงานออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ การก่อสร้างแบบครบวงจร รวมถึงดำเนินการสรรหาผู้ใช้บริการ สรรหาแหล่งเงินทุน สรรหาที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โดยในขั้นตอน สรรหาผู้รับเหมางาน EPC มีผู้รับเอกสารทั้งสิ้น 55 ราย ยื่นข้อเสนอ 8 ราย ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 3 และผ่านการพิจารณาคัดเลือกเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2562 จำนวน 3 ราย นั้น ในการคัดเลือกได้มีการคัดกรองคุณภาพเบื้องต้นก่อนจะยื่น ข้อเสนอและคัดเลือก โดยเฉพาะคุณสมบัติทางเทคนิค และความมั่นคงทางการเงินของบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดการทิ้งงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโครงการได้ ซึ่งได้ผู้ชนะงานรับเหมาก่อสร้าง ทั้ง 4 พื้นที่ของกรุงเทพฯ แล้ว และพร้อมเดินหน้า ให้เสร็จทันใน 2 ปี
          ส่วนการสรรหาผู้ใช้บริการความจุใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการหลัก ได้ดำเนินตามขั้นตอนด้วย ความโปร่งใส มีการประกาศผ่านทางหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงเปิดให้ลงชื่อแสดงเจตจำนงในการยื่นข้อเสนอใช้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งมีผู้แสดงเจตจำนง 9 ราย จากนั้นได้ส่งหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง จำนวน 16 ราย รวมเป็น 25 ราย รับเอกสารเชิญชวน 16 ราย แต่มีเพียง 1 ราย ที่ยื่นข้อเสนอ คือ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผ่านเกณฑ์คัดเลือกตามมาตรฐานที่กำหนด เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน การเจรจาเรื่องราคา ยังไม่ได้มีการลงนาม หรือ ดำเนินการใดๆ คาดจะเจรจาได้ข้อสรุปใน 1 เดือนนี้
          ส่วนการกล่าวอ้างตัวเลขค่าบริการราคาสูงนั้น ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดอัตราค่าบริการแต่ อย่างใด เนื่องจากการกำหนดอัตราค่าบริการของ โครงข่ายท่อร้อยสายสื่อสารฯ เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำกับดูแลและกำหนดราคาโดยตรง เชื่อว่ากสทช. จะมีมาตรการสนับสนุน และจูงใจ เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถใช้ท่อร้อยสายสื่อสารได้ในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งกรุงเทพธนาคม และ ผู้ใช้บริการหลัก ไม่อาจเรียกเก็บค่าบริการจาก ผู้ใช้บริการรายอื่นเกินกว่าอัตราที่ กสทช. กำกับและกำหนดได้ ดังนั้นข้อกล่าวหาราคาค่าบริการจะแพงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นถึง 3 เท่า จึงไม่เป็นความจริง
          ทั้งนี้ การดำเนินโครงการนำสายสื่อสาร ลงใต้ดินของกรุงเทพมหานคร เป็นการลงทุนใหม่ คุ้มค่าและสามารถใช้งานได้ 50 ปี เพื่อไม่ให้เกิด การขุดๆ กลบๆ อย่างที่เคยผ่านมา โดยใช้ เทคโนโลยีไมโครดัก รองรับการขยายตัวในอนาคต ประหยัดพื้นที่ใต้ฟุตปาธ ไม่ได้เป็นโครงการ ซ้ำซ้อนกับโครงการท่อร้อยสายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีท่อ ร้อยสายอยู่เดิม ซึ่งกทม.ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว ยังสามารถให้ใช้งานต่อได้ จึงไม่ถือเป็นการผูกขาด และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับโครงข่ายของ กทม.ได้ ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ กรุงเทพธนาคม จะเปิดให้ทุกบริษัทสามารถเช่าท่อร้อยสายได้อย่างเสมอภาคในราคาที่เป็นธรรมเหมาะสม