เก็งTRUE-ADVANCรับ5G DTACขอบายได้ไม่คุ้มเสีย

 โบรกฯคาด TRUE-ADVANC เข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz เหตุรับประโยชน์ยืดชำระค่าคลื่น 900 MHz ส่วน DTAC คาดไม่รับจัดสรร ประเมินได้ไม่คุ้มเสีย ฟากกสทช.จัดประชุมชี้แจงการยื่นคำขอรับใบอนุญาต-เลือกชุดคลื่นความถี่ 700 MHz พรุ่งนี้ ก่อนเปิดยื่นคำขอรับจัดสรรวันที่ 19 มิ.ย.62
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดจัดประชุมชี้แจงวิธีการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 703-733/758-788 MHz (คลื่นความถี่ 700 MHz) ในวันพรุ่งนี้ (13 มิ.ย. 2562) เวลา 9.30 น.-12.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานกสทช.
          หลังจากได้เปิดให้รับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. ณ สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1 อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานกสทช. และจะเปิดให้รับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตไปจนถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2562
          จากนั้นสำนักงานกสทช.เปิดยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในวันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงานกสทช. โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามแบบคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และแนบเอกสารหลักฐานและข้อมูลตามที่กำหนด พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด และเอกสารที่บันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 แผ่น
          รวมทั้งชำระค่าพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตในอัตรา 10,000 บาท พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พร้อมวางหลักประกันเป็นเช็คสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 หรือหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินประเภทธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เป็นจำนวนเงิน 880 ล้านบาท
          ทั้งนี้ สำนักงานกสทช.จะดำเนินการจัดสรรชุดคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ในวันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงานกสทช. หากมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz สำนักงานกสทช.จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันจัดสรรชุดคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz
          บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ระบุว่า มีมุมมองเป็นกลางต่อหลักเกณฑ์และกำหนดการจัดสรรคลื่น 700 MHz ของกสทช. เนื่องจากไม่มีประเด็นใหม่ ซึ่งยังเป็นข้อมูลที่กสทช.เคยให้ไว้ก่อนหน้า โดยเชื่อว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC และ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE จะเข้ารับเอกสารคำขอใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz เพื่อไปพิจารณาเงื่อนไข และรักษาสิทธิไปก่อน โดยที่จะมีการตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าเข้ารับการจัดสรรหรือไม่ ในช่วงเช้าวันที่ 19 มิ.ย. 2562
          ดังนั้น ยังคงแนะจับตาการเข้าร่วมรับจัดสรรคลื่น 700 MHz หรือไม่ ในช่วงเช้าวันที่ 19 มิ.ย. 2562 แม้ยังคงประเมินว่าราคาใบอนุญาตที่ 17,584 ล้านบาท อายุ 15 ปี ขนาด 10 MHz จะดูค่อนข้างแพง โดยคิดเป็นต้นทุนที่ 1,700 ล้านบาท/MHz เทียบกับสวีเดนที่ 480 ล้านบาท/MHz
          อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้จากการขอขยายเวลาการชำระค่างวดใบอนุญาตคลื่น 900 MHz ประเมินว่า TRUE เป็นผู้ประกอบการที่เป็นไปได้สูงสุดที่จะเข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz รองลงมาคือ ADVANC ที่มูลค่าปัจจุบัน (NPV) ของผลตอบแทนที่ได้จากการขยายระยะเวลาจ่ายคลื่น 900 MHz กับต้นทุนใบอนุญาตเริ่มใกล้เคียงกัน ส่วน DTAC คาดว่ายังเป็นรายเดียวที่จะไม่เข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz เนื่องจากได้ไม่คุ้มเสีย โดยถ้า DTAC จะเข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz กระทบต่อราคาเป้าหมายลดลง 2.4 บาท/หุ้น จากราคาเป้าหมาย 60 บาท/หุ้น ดังนั้นจึงประเมินราคาหุ้นในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้จะผันผวนตามความชัดเจนการเข้ารับจัดสรรคลื่น 700 MHz