กสทช.เล็งปรับลด ค่าคลื่น"700MHz"ต่ำกว่า1.7หมื่นล. นัดตัดสิน4มิย.นี้

 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีรายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 นี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้นัดประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.นัดพิเศษ เพื่อจะพิจารณาเห็นชอบ แผนความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ (MHz)  คาดว่า จะมีการปรับลดราคาคลื่น 700 MHz ลงจากเดิมที่กำหนดชุดคลื่นความถี่ชุดละ 17,584 ล้านบาท
          ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 ราย ระบุว่าเป็นราคาที่สูงไปโดยเฉพาะบมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ชี้ว่า ราคาคลื่นถือว่าสูงไปเมื่อเทียบกับต่างประเทศ อยากให้กสทช.ทบทวนราคาและระยะเวลาจัดสรรให้เหมาะสมกว่านี้
          ในวันเดียวกัน นายฐากรเปิดเผย ว่า ขณะนี้ กสทช.ได้ประกาศ หลักเกณฑ์การคืนหนังสือค้ำประกันการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาค พื้นดินระบบดิจิทัล(ทีวีดิจิทัล) ตามประกาศคสช.ที่ 4/2562  โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการสามารถขอคืนหนังสือค้ำประกันที่วางไว้โดยให้ผู้ที่ต้องการรับคืนแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือและยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562