ออมสินผนึกแอร์บีเอ็นบี ปั้นโฮมสเตย์สตาร์ทอัพ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมมือกับแอร์บีเอ็นบี สตาร์ทอัพธุรกิจด้านบริการเปิดตัวความร่วมมือยกระดับโฮมสเตย์ไทยเพิ่มรายได้ท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้ชุมชนทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ให้บริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ซึ่งจะมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ธนาคารและผู้ประกอบการท้องถิ่น 29 กลุ่ม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพูซึ่งปีนี้ธนาคารจะร่วมกับแอร์บีเอ็นบีนำแพลตฟอร์มการให้บริการจองที่พักอาศัยและสร้างกิจกรรมส่งเสริมประสบ การณ์ร่วมกับชุมชนผ่านเว็บไซต์แอร์บีเอ็นบี
          นอกจากนี้ธนาคารยังมีสินเชื่อโฮมสเตย์ โดยมีเงินปล่อยสินเชื่อส่วนนี้รายละ 50,000-1 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75% ต่อเดือน ปัจจุบันมียอดรวมสินเชื่อกว่า 28 ล้านบาท กว่า 300 รายและคาดว่าจะมีผู้สนใจอีกมากโดยพร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อปรับปรุงโฮมสเตย์ชุมชนอย่างเต็มที่ ภายใต้การสนับสนุน 3 สร้าง คือ สร้างความรู้ อาชีพ สร้างตลาดรายได้ และสร้างประวัติทางการเงิน
          "โฮมสเตย์เหล่านี้จะเป็นผู้สื่อสารเผยแพร่ความรู้วิถีชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่นักท่องเที่ยวของไทยและทั่วโลกสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจนี้และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยแอร์บีเอ็นบี จะช่วยหาช่องทางการตลาดบนแพลตฟอร์มของแอร์บีเอ็นบีในการขยายตลาดโดยการอบรมครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบใยแก้วนำแสงจากบมจ.ทีโอที อีกด้วย"
          นายไมค์ ออร์กิล ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน ของแอร์บีเอ็นบี กล่าวว่า  ความร่วมมือครั้งนี้จะยกระดับให้บริการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งส่วนสำคัญในการผลักดันการท่องเที่ยวของไทย เพราะนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวต่างมองหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่และแนวโน้มการท่องเที่ยวท้องถิ่นนี้จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
          "ปัจจุบันที่พักมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ในเมืองท่องเที่ยวหลักเท่านั้นแต่กระจายไปตามเมืองรองในจังหวัด อื่น ๆ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะร่วมกันขยายกระจายนักท่องเที่ยวในเมืองรองให้มากขึ้นได้".