"แคท" สร้างเสาแบบต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติ

แคท สร้างเสาโทรคมนาคมฯ ต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติ พร้อมเปิดให้โอปเรเตอร์ทุกค่ายติดตั้งอุปกรณ์ให้บริการลูกค้าบนเสาเดียวกัน ตั้งเป้าติดตั้งครบ 100 เสาภายในปีนี้
          พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท (CAT) เปิดเผยว่า แคทได้รับอนุญาตให้สร้างเสาโทรคมนาคมในรูปแบบเสาต้นไม้ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยแคทมีความพร้อมที่จะเป็นองค์กรกลางในการสร้างเสาสำหรับกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งานร่วมกัน เพื่อลดจำนวนเสาที่มากเกินความจำเป็น ซึ่งได้เริ่มติดตั้งเสาต้นไม้ตั้งแต่เดือน พ.ย.61 โดยติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน 25 ต้น ซึ่งโอปเรเตอร์ทุกรายได้ติดตั้งอุปกรณ์ให้เท่าเทียมกันถูกต้องตามกฎระเบียบกรมอุทยานฯ ทดแทนการใช้เสาสัญญาณเดิมในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจะต้องรื้อถอนออก โดยขณะนี้ทรูและดีแทคได้เริ่มติดตั้งอุปกรณ์บนเสาต้นไม้บ้างแล้ว และตั้งเป้าหมายติดตั้ง 100 ต้นในปี 62 จากจำนวนอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 154 แห่ง ล่าสุดเปิดใช้งานแล้วที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
          สำหรับเสาโทรคมนาคมต้นไม้มี 3 รูปแบบคือ ต้นยางนา ต้นสน และต้นปาล์ม ตัวเสาเป็นโครงสร้างเหล็กหุ้มเปลือกลำต้นด้วยไฟเบอร์มีความแข็งแกร่งทนต่อสภาพอากาศ แคทได้ติดตั้งทั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก และไมโครเวฟ พร้อมใช้ระบบพลังงานไฮบริดทั้งเครื่องปั่นไฟฟ้าและโซลาร์เซลล์ ซึ่งเสาต้นไม้ 1 ต้นจะติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อสื่อสารได้ทั้ง 3G, 4G, 5G อินเทอร์เน็ต, ระบบวิทยุสื่อสาร Trunked รวมไปถึงระบบ LoRaWAN เพื่อการเชื่อมต่อ IoT ซึ่งอนาคตแคทมีแผนจะติดตั้งเสาต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อเสริมในพื้นที่อับสัญญาณให้ครอบคลุมมากขึ้นด้วย
          "เสาโทรคมนาคมต้นไม้ที่แคทติดตั้งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ถือเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่จำเป็นตามแนวทางที่ กสทช.กำหนด โดยปัจจุบันมีเสาสัญญาณทั้งหมดในประเทศรวมเกือบ 50,000 ต้น ซึ่งต่างคนต่างใช้งานเฉพาะตัวเองทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าเช่าที่และค่าดูแลเสา การใช้เสากลางร่วมกันจึงช่วยลดต้นทุนของผู้ให้บริการในส่วนนี้ รวมทั้งจะส่งผลดีต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งในความเป็นจริงเสาโทรคมนาคม 30,000 ต้นก็เพียงพอสำหรับประเทศไทยที่จะใช้ในการให้บริการได้อย่างครอบคลุม".
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 เม.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--