เอสเอ็มอีให้บริการเน็ตประชารัฐ

'ดีอี'หนุนธุรกิจชุมชนไม่เกิน349บ./เดือน
          ดึงจีนหนุน5จี-ไอโอที-เอไอในพื้นที่อีอีซี
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอีเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการเปิดจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตประชารัฐ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) รายย่อยในชุมชนสร้างธุรกิจต่อยอดจากโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐด้วยการมาเชื่อมต่อจุดบริการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ และนำไปวางสายเคเบิลและต่อเชื่อมครัวเรือน โดยค่าบริการรายเดือนต้องไม่เกิน 349 บาท เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตได้
          "เมื่อ ครม.อนุมัติ กระทรวงดีอีจะเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในท้องถิ่นนั้นๆ ร่วมรับฟังเงื่อนไข ถ้ารับได้จะทำสัญญาเพื่อให้เอสเอ็มอีนำโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปเปิดให้บริการประชาชน" นายพิเชษฐกล่าว
          นายพิเชษฐกล่าวว่า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา ได้ให้การต้อนรับ นายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินการความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างไทยและจีน โดยได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่สำคัญของกระทรวงดีอี และความคืบหน้าการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ (ไทย-จีน และภูมิภาคใกล้เคียง) ความร่วมมือด้านดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งมีความเชื่อมโยงที่จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจีน
          นายพิเชฐกล่าวว่า ดีอียังยินดีสนับสนุนความร่วมมือกับภาคเอกชนของจีน โดยขอให้ฝ่ายจีนร่วมมือในเทคโนโลยี 5จี อินเตอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) และปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ในพื้นที่โครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะได้รับสิทธิพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รวมทั้งขอให้ภาควิชาการของจีน อาทิ ไชนีส อะคาเดมี่ ออฟ ไซแอนซ์ เข้ามาสร้างความ ร่วมมือในอีอีซี
          ด้านนายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า ดีป้าในฐานะเลขานุการร่วมในคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เปิดรับสมัครเมืองอัจฉริยะทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และส่งเสริมให้พื้นที่ได้รับการประกาศเขตเป็นพื้นที่สมาร์ทซิตี้ โดยจัดกิจกรรม สมาร์ทซิตี้ไทยแลนด์โรดโชว์ ระหว่างเดือนเมษายนกรกฎาคม 2562 หลายจังหวัด ได้แก่ จ.ขอนแก่น ยะลา พิษณุโลก กระบี่ ชลบุรี และกรุงเทพฯ