"กสทช."ถกทีโอทีแจงสัญญายูโซ่เน็ต

กรุงเทพธุรกิจ "กสทช."ถกผู้บริหาร ทีโอทีหลังสัญญาโครงการเน็ตชายขอบ โซนซี ตามกรอบการว่าจ้างยังไม่คืบ ระบุปัจจุบันเกิน 10% ของมูลค่างานแล้ว ชี้เหตุสุดวิสัยที่อ้างกับพื้นที่เขาอุทยานที่ดำเนินการไม่ได้มีส่วนใดบ้าง ผู้ชนะการประมูลต้องชี้แจงมาให้ละเอียด ยันหลังตรวจสอบข้อมูลแล้วจะหาทางออกต่อไป ด้านซีอีโอทีโอทีโอดที่ผ่านมารอความชัดเจนการแก้ปัญญาแต่ยังไม่มีความคืบหน้า
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วานนี้ (21 มี.ค.) คณะกรรมการตรวจสัญญาจ้างของสำนักงานกสทช.ได้เชิญผู้บริหารของบมจ.ทีโอทีเข้ามาชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถส่งมอบงานโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบจำนวน 3,920 หมู่บ้าน หรือโครงการเน็ตชายขอบโซนซี ซึ่งทีโอทีไม่สามารถส่งมอบได้ทันตามกำหนดได้ทันตามกำหนดเวลาของสำนักงานกสทช. โดยทีโอทีจะต้องชี้แจงเหตุผลการส่งมอบล่าช้าเกิดจากสาเหตุใด และเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ จากนั้นจะส่งข้อมูลที่ ทีโอทีชี้แจงให้กับคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการเน็ตชายขอบ ของ สำนักงาน กสทช.ซึ่งมี นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการกสทช.ด้านโทรคมนาคมเป็นประธาน เพื่อพิจารณาต่อไป และจะเร่งสรุปเพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว
          เขา กล่าวว่า ในเบื้องต้นถ้าค่าปรับเกิน 10% ของมูลค่างาน จะต้องมีการยกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่ถ้าทีโอทีชี้แจงมีเหตุมีผลว่าสาเหตุที่ทำให้ส่งมอบงานล่าช้าเกิดจากอะไร เป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ที่ทำให้เข้าปฏิบัติงานไม่ได้ เมื่อพิจารณาแล้วการชี้แจงมีของทีโอที มีเหตุผลก็มีการขยายเวลาได้ สัญญาไม่ถูกยกเลิก ทาง กสทช.ให้สิทธิ์ทีโอทีชี้แจงอย่างเป็นทางการก่อน ซึ่งหลังจากให้ข้อมูลแล้ว กสทช.จะดำเนินการตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้ง
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องดังกล่าว เกิดขึ้นตามโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบโซนซี หรือ ยูโซ่ เน็ต ซึ่ง ทีโอทีได้ชนะการประมูลประกวดราคา 3 สัญญาวงเงินรวมกว่า 6,486 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาทีโอทีได้ส่งมอบบริการฟรี ไวไฟจำนวน 1,704 หมู่บ้านและติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 567 หมู่บ้าน แต่ยังมีส่วนที่เหลือที่ทีโอทียังไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามสัญญา
          โดยที่ผ่านมานายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอทีระบุว่าเกิดจากปัญหาเขตอุทยานที่ทีโอทีเข้าพื้นที่ไม่ได้ และที่ผ่านมาก็รอความเห็นชอบที่ชัดเจน ว่าจะมีการแก้ไขสัญญาหรือไม่