สมาคมโทรคมฯจ่อตั้ง ศูนย์ระวังภัยไซเบอร์ คาดชัดเจนภายใน1ปี

สมาคมโทรคมฯ ร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมฯ 8 ราย เซ็น MOU สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จ่อตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยไซเบอร์ “ทีทีซี-เซิร์ท” เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ คาดชัดเจนภายใน 1 ปี
          นายมนต์ชัย หนูสง นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมาคมฯ และผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้ง 8 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN, บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT, บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT, บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC, บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด หรือ UIH ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการสร้างความตระหนักในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
          ขณะเดียวกันจะมีการหารือร่วมกันเรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์สำหรับกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Telecommunication CERT หรือ ทีทีซี-เซิร์ท เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะสามารถตั้งศูนย์ดังกล่าวได้ภายใน 1 ปีต่อจากนี้
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า มีความยินดีที่สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้ง 8 ราย ได้ร่วมมือกันในการที่จะทำงานเพื่อสร้างความตระหนักด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
          ทั้งนี้ ที่ผ่านมาประเทศไทยถือว่ามีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ โดยจากข้อมูล ณ สิ้นปี 2561 ในขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบ 3G และ 4G รวมกันมากกว่า 124 ล้านเลขหมาย โดยมีปริมาณการใช้บริการข้อมูล หรือดาต้า เพิ่มขึ้น 67% ในระยะเวลาเพียง 1 ปี จาก 1,033 เพตะไบต์ในไตรมาส 4/2560 มาอยู่ที่ประมาณ 1,728 เพตะไบต์ในไตรมาส 4/2561 นอกจากนี้ จากสถิติของเอ็ตด้าพบว่า เว็บไซต์ของหน่วยงานราชการจำนวนกว่า 203 เว็บไซต์ มีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ได้ง่าย