"ทรู"ออกหุ้นกู้ระดมทุนหมื่นล้าน

 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE รายงานข้อมูลเพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัท ครั้งที่ 2/2562 มูลค่ารวมทั้งสิ้นจะไม่เกิน 11,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ชุดให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ ในวันที่ 21-22 ก.พ. 2562
          โดยชุดที่ 1เสนอขายไม่เกิน 5,500 ล้านบาท อายุ 1 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40 % ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุ ,ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 8,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80 %ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 6 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.80 % ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้