แอพกทม.คอนเนคอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่

นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพ มหานคร กล่าวว่า แอพพลิเคชั่น "กทม. Connect" เกิดจากความร่วมมือของกรุงเทพ มหานครกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นช่องทางให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการให้บริการเกี่ยวข้องกับประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ ซึ่งมีจุดเด่นคือความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "กทม. Connect" ได้ในสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android และ  iOS โดยจะได้พัฒนาปรับปรุงและอัพเดทเป็นเวอร์ชั่นเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากที่สุดสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดยในขณะนี้ได้พัฒนาเป็นเวอร์ชั่น 2.0 และจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปถึงเวอร์ชั่น 4.0.