กสทช.จับมือจุฬาฯ ตั้งศูนย์ทดสอบ5จี

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดศูนย์ 5G AI/IoT Innovation Center ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 5G โดยใช้ความถี่ย่าน 26.5-27.5 GHz ภายใต้ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ 5G ในปี 2563 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยในเฟสแรกจะติดตั้งอุปกรณ์สถานีฐาน ณ อาคารวิศวฯ 100 ปี เพื่อรองรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก่อนที่จะขยายสถานีฐานในเฟส 2 ให้ครอบคลุมพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งหมด