คนไทย45ล้านใช้เน็ต-อีคอมเมิร์ซพุ่ง

 'เอ็ตด้า'เผยปี61ยอดซื้อ3.2ล้านล้าน-สินค้าเด็กฮิต
          สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เผยผลการสำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง 8-10% ต่อปี ยอดปี 2561 พุ่งสูง 3.2 ล้านล้านบาท ตามประมาณการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของไทย ในรอบ 10 ปี เพิ่มจาก 9.3 ล้านคนเป็น 45 ล้านคน
          นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง 8-10% ต่อปี โดยยอดปี 2561 พุ่งสูง 3.2 ล้านล้านบาท
          สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การพัฒนาของเครื่องมือสื่อสาร และราคาที่ถูกลง ทำให้คนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าจากจำนวนเพียง 9.3 ล้านคน ในปีพ.ศ.2551 ปัจจุบันมีคนใช้มากถึง 45 ล้านคน ส่งผลให้ตลาด e-Commerce ของประเทศไทยเติบโตไปด้วย
          "ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตของ B2C (Business to Consumer) สูงเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน เมื่อเทียบมูลค่าระหว่างปี 2559 กับปี 2560 พบว่ามีมูลค่าเพิ่มถึงกว่า 160,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อมั่นในเทคโนโลยี ระบบ e-Payment ที่สะดวกมากขึ้น การขนส่งที่รวดเร็วทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความนิยมซื้อของออนไลน์อย่างต่อเนื่อง"
          ผู้อำนวยการเอ็ตด้ากล่าวอีกว่า เมื่อมองมาถึงโอกาสของสินค้า   และบริการ เห็นได้ว่าธุรกิจห้างสรรพสินค้าออนไลน์เติบโต เนื่องจากโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจลูกค้า ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นในแหล่งขายที่มีตัวตน นอกจากนี้ในส่วนของอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ก็กำลังเติบโตมาติดๆ ด้วยพฤติกรรมของ ผู้บริโภค ที่นิยมอาหารและรักสุขภาพมากขึ้น
          โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น 11.11, 12.12, Black Friday ที่ผู้ประกอบการ e-Commerce จัดโปรโมชั่นส่งเสริมทางการตลาด บางผู้ประกอบการมียอดขายสูงถึง 1.44 พันล้านบาท ด้วยปริมาณการสั่งซื้อสินค้ากว่า 1.7 ล้านชิ้นในระยะ 3 วัน กลุ่มสินค้าที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ คือ สินค้าอุปโภคบริโภคของเด็ก เครื่องใช้ไฟฟ้า สมาร์ตโฟน เครื่องสำอาง สกินแคร์
          นอกจากนี้ยังมีผลบวกจากการกระตุ้นความต้องการซื้อผ่านทางยูทูบเบอร์ และอื่นๆ ซึ่งเติบโตมาตลอดช่วงปีที่ผ่านมา การทำตลาดทางออนไลน์ในปี 2560 สูงถึง 69.92% โดยอันดับแรกที่นิยมมากที่สุดคือเฟซบุ๊ก