"ดีแทค"ชูต้นแบบการใช้5จี

 โพสต์ทูเดย์ - ดีแทคเปิดสนามทดสอบ 5จี เน้นโซลูชั่นสมาร์ทเฮลท์แคร์รับสังคมผู้สูงวัย พร้อมสมาร์ทโดรนเพื่อเกษตรแม่นยำ
          นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมกับบริษัท กสท โทรคมนาคม (แคท) และบริษัท ทีโอที ในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการเปิดศูนย์ 5จี ไอโอที แอนด์ เอไอ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์
          ทั้งนี้ เพื่อทำการทดสอบ 5จี รูปแบบการใช้งานจริงต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำบริการ 5จี ขับเคลื่อนประเทศไทย และศูนย์แห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจร่วมทดสอบและพัฒนางานด้านดิจิทัล  บริษัทได้วางแผนทดสอบกรณีการใช้งานกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คาดว่ามีรูปแบบการใช้งานในกลุ่มฟาร์มอัจฉริยะ โดรนเกษตรอัจฉริยะ สมาร์ทเฮลท์แคร์ บรอดแบนด์ไร้สายประจำที่ และอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เป็นต้น
          ขณะที่จุดยืน 5จี ได้แก่ 1.แนวทางการกำกับดูแล กฎระเบียบต่างๆ ต้องเอื้อให้ 5จี สามารถเกิดได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการที่ซับซ้อนและระยะเวลาในการขออนุญาต เป็นปัจจัยในการจำกัดความสามารถในการเร่งขยายสัญญาณ 2.แผนจัดสรรคลื่นความถี่ ต้องกำหนดว่าจะมีการจัดสรรคลื่นความถี่ใด เมื่อไร เพื่อผู้บริการวางแผนการลงทุน 3.สร้างความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมผู้ให้บริการและผู้บริโภค เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนและช่วยกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ