ITEL-SKYเฮ! เซ็นเน็ตโซนซี รวม7.3พันล.

 “ITEL-SKY” เซ็นสัญญาโครงการเน็ตโซนซีกับ กสทช. จำนวน 3 สัญญา “ภาคใต้-ภาคกลาง 1-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1” มูลค่ารวม 7,314 ล้านบาท แบ่งเป็นงานส่วนของ ITEL กว่า 3,560 ล้านบาท หนุนแบ็กล็อกพุ่ง 6,000 ล้านบาท
          นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญางานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในสัญญากลุ่มที่ 8 ภาคใต้ ซึ่งเข้าประมูลในนามบริษัท มูลค่ารวม 2,460 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
          รวมทั้งสัญญากลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 ในนามกิจการค้าร่วมไอเทลและสกาย ซึ่งเป็นกิจการค้าร่วมระหว่าง ITEL และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 2,196 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งตามสัญญากิจการค้าร่วมไอเทลและสกาย แบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบการดําเนินโครงการของ ITEL เป็นสัดส่วน 51% ของมูลค่าโครงการ และสัดส่วนการดําเนินโครงการของ SKY เป็นสัดส่วน 49% ของมูลค่าโครงการ โดยทั้ง 2 สัญญา มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการรวม 5 ปี 360 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
          “งานโครงการดังกล่าวสนับสนุนให้ปัจจุบัน ITEL มีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 6,060 ล้านบาท นับเป็น Backlog ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ย้ำความเชื่อมั่นว่าผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทจะมีการเติบโต และจากงานที่ได้รับมาจะส่งผลดีต่อการใช้ประโยชน์ของโครงข่าย (Network Utilization) เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้ต่อเนื่อง เติบโตในระยะยาว และการได้รับงานโครงการใหม่ ๆ ที่อยู่ระหว่างประมูล โดยตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2562 ทำนิวไฮใหม่เติบโต 40% เมื่อเทียบกับปี 2561” นายณัฐนัย กล่าว
          นางสาวกุลนดา โอฬารรักษ์ธรรม กรรมการ SKY กล่าวว่า สัญญากลุ่มที่ 6 ภาคกลาง 1 มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 2,196 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ได้ลงนามในสัญญาในนามกิจการค้าร่วมไอเทลและสกาย โดยในส่วนของบริษัทรับผิดชอบดำเนินโครงการสัดส่วน 49% ของมูลค่าโครงการ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท
          นอกจากนี้ กิจการค้าร่วมล็อกซไวร์-สกาย ซึ่งเป็นกิจการค้าร่วมระหว่าง SKY และบริษัท ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY ได้ลงนามในสัญญางานโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กับสำนักงานกสทช. มูลค่าโครงการทั้งสิ้น 2,658 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการรวม 5 ปี 360 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
          โดยในส่วนของบริษัทรับผิดชอบดำเนินโครงการสัดส่วน 49% ของมูลค่าโครงการ หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท และล็อกซไวร์รับผิดชอบดำเนินโครงการคิดเป็นสัดส่วน 51% ของมูลค่าโครงการ โดยล็อกซไวร์เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินโครงการและเป็นผู้บริหารกิจการค้าร่วม (Consortium Leader)