"ทรู"ตั้งศูนย์ทดสอบ5จีลุยยกระดับองค์ความรู้

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกลุ่มทรูและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งศูนย์ทดสอบ 5G ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า กลุ่มทรูและคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทรู แล็บ แอด เอ็นจิเนียริ่ง : 5G แอนด์ อินโนเวทีฟ โซลูชั่นส์ เซ็นเตอร์ สำหรับการใช้ทดสอบระบบ 5G เพื่อพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ของประเทศเกี่ยวกับ 5G ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
          นายวิเชาวน์กล่าวว่า ศูนย์ทรู แล็บ แอด เอ็นจิเนียริ่ง : 5G แอนด์ อินโนเวทีฟ โซลูชั่นส์ เซ็นเตอร์ จะเป็นพื้นที่หลักในการทดสอบและวิจัยเทคโนโลยี 5G ตลอดจนพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการใช้งานต่างๆ (ยูสเคส) ซึ่งจะเปิดให้นิสิต นักศึกษา หน่วยงาน และองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่สนใจเข้าใช้งานได้ ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวมีพื้นที่กว่า 600 ตร.ม. ตั้งอยู่ที่อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี 5G ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ การขนส่ง ความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานการพัฒนาและสร้างสรรค์รูปแบบการใช้งานต่างๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของจุฬาฯและกลุ่มทรู
          นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการ กสทช. กล่าวว่า ภารกิจของ กสทช.ในการผลักดันประเทศให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุค 5G เทียบเท่ากับสากลนั้นต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและการสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้ 5G ที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน
--จบ--