ดึงญี่ปุ่นลงทุนไทยเพิ่ม"สมคิด"นำทีมหารือบริษัทถึงถิ่น

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562 บีโอไอจะจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน (โรดโชว์) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ สำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ นับเป็นการจัดโรดโชว์การลงทุนในต่างประเทศครั้งแรกของบีโอไอในปี 2562
          ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและคณะที่ร่วมเดินทางจะเข้าร่วมกิจกรรมใน 3 จังหวัดสำคัญของเขตคันไซ ได้แก่ โอซากา วากายามา และเกียวโต ปัจจุบันคันไซเป็นศูนย์กลางทางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญ มีบริษัทขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งด้านไบโอเทคโนโลยี ยา อุปกรณ์การแพทย์ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เช่นลิเธียมไอออน เซลล์ เชื้อเพลิง เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น รวมถึงเป็นศูนย์กลางทางการวิจัยและพัฒนาของเขตคันไซ
          นางสาวดวงใจกล่าวว่าบีโอไอจะจัดสัมมนาหัวข้อ "Thailand: Advancing ASEAN-Japan Partnership" ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ นครโอซากา เบื้องต้น คาดว่าจะมีผู้ประกอบการของโอซากา และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 500 คน โดยรองนายกรัฐมนตรี จะกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อตอกย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคในทุกมิติทั้งการค้าและการลงทุน การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-ญี่ปุ่นที่มีมาอย่างยาวนาน และการบรรยายพิเศษ โดยรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
          ในงานสัมมนายังมีเวทีเสวนาของ บีโอไอ และ สกพอ. เพื่อย้ำให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นเห็นถึงโอกาสในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะปี 2562 รัฐบาลประกาศให้เป็นปีแห่งการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานสำหรับการลงทุนภายในปีนี้
          ภายหลังการสัมมนา รองนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมพบหารือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของทั้ง 3 จังหวัด อาทิ สมาชิกหอการค้าโอซากา (The Osaka Chamber of Commerce and Industry : OCCI) และสมาพันธ์เศรษฐกิจคันไซ (Kansai Economic Federation : Kankeiren) การพบหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดวากายามะและจังหวัดเกียวโต เยี่ยมชมโครงการแปรรูปเกษตรผ่านการใช้ระบบไอซีที และแหล่งผลิต "เครื่องเขิน" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสำเร็จ ของจังหวัดวากายามะ โดยที่ผ่านมากระทรวง อุตสาหกรรมได้เคยหารือเพื่อสร้างความร่วมมือ ด้านการตลาดระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดวากายามะแล้ว
          นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมหารือแบบรายบริษัท (One-on-One Meeting) กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในพื้นที่จังหวัดเกียวโต ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรและการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการผ่าตัด และทันตกรรมที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ปัจจุบันอยู่ระหว่างตัดสินใจขยายธุรกิจในอาเซียน เพื่อเพิ่ม ช่องทางการตลาด และการพบหารือกับ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนยานยนต์รายสำคัญ ซึ่งประสบปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน เป็นต้น
          "เป้าหมายหลักขอการจัดโรดโชว์ที่ญี่ปุ่นนอกจากการจัดสัมมนาสร้างความมั่นใจในนโยบายส่งเสริมการลงทุนและศักยภาพของประเทศแล้ว รัฐบาลยังมุ่งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ในระดับท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วยเพราะแต่ละจังหวัดจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง มีทั้งบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทเอสเอ็มอีรวมถึงสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงแตกต่างกัน ล้วนเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่ต้องการให้เข้ามาลงทุน โรดโชว์ครั้งนี้มั่นใจว่าจะช่วยขยายความร่วมมือทางด้านการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันร่วมกันต่อไป" นางสาวดวงใจกล่าว