กสทช.ยันประมูลคลื่น700พ.ค.นี้

กรุงเทพธุรกิจ-บอร์ดกสทช.ยืนไทม์ไลน์ ประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์พ.ค.นี้ ชี้ หากรอนานอาจตกขบวนเทคโนโลยี ที่ต่างประเทศจะเปิด 5จีกลางปีหน้า ระบุ ต้องการเกลี่ยต้นทุนเอกชนในอุตฯ ให้เท่า เทียมกัน ชี้การจัดสรรคลื่นตามแผนของ กสทช.ต้องการให้เอกชนมีความถี่ในมือ รายละไม่ต่ำกว่า 100 เมกะเฮิรตซ์ พร้อม ร่ายโรดแมพประมูลคลื่นยังเหลือ 2600 เมก 3.5 กิก และ 26-28 กิกที่พร้อมเปิดประมูลปีนี้
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า สาเหตุที่คณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ยังคงกรอบเวลาการประมูล คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ ตามเดิม คือจะประมูลในช่วงเดือน พ.ค.นี้นั้น เป็นเพราะบอร์ดมีความกังวลว่าหากใน หลายประเทศเปิดให้บริการ 5จี ในกลางปี 2563 นี้ ประเทศไทยจะตามไม่ทัน เหมือนเช่นที่เปิดให้บริการ 3จีและ4จี ที่ล่าช้าไม่ต่ำกว่า 7 ปี
          ทั้งนี้ แม้คลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ ไม่ได้กำหนดเจาะจงว่าจะเปิดประมูลสำหรับ ทำ 5จีเพียงอย่างเดียว เพราะการประมูลคลื่น ของกสทช.เป็นการประมูลแบบ Neutral คือเป็นเทคโนโลยีที่เป็นกลางสามารถนำไป เปิดให้บริการใดๆ ก็ตามแต่แผนธุรกิจของ เอกชน แต่การเปิดประมูลคลื่นนั้นสิ่งสำคัญ ที่สุดคือต้องการให้เอกชนมีคลื่นความถี่ในมือ ให้เพียงพอต่อการใช้งานรองรับเทคโนโลยี ที่จะมาในอนาคต ทั้งนี้จากที่สหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ (ไอทียู) เคยให้คำแนะนำว่า ผู้ประกอบการไทยควรจะมีคลื่นความถี่ ให้บริการไม่ต่ำกว่ารายละ 100 เมกะเฮิรตซ์ แต่ปัจจุบันหากนับตามคลื่นที่ถือครองในปัจจุบันแบบขาเดียวรายที่มีมากที่สุด ก็แค่ 60 เมกะเฮิรตซ์เท่านั้น
          "การประมูลครั้งนี้อย่างที่เคยระบุ เป็นการประมูลล่วงหน้าซึ่งการยืดอายุ การชำระเงินเป็น 10 ปีส่วนตัวก็คิดว่า เอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนพอสมควรแล้ว ที่จะหาเงินมาลงทุนดังกล่าว และระหว่างนี้ ในฝั่งทีวีดิจิทัลก็อยู่ในการย้ายคลื่นความถี่" เลขาธิการ กสทช. กล่าว
          เขา กล่าวอีกว่า ในแผนการประมูล คลื่นความถี่ปี 2562 นี้ของกสทช.ตามที่เคย แถลงว่าต้องการเซ็ท ซีโร่ให้แก่อุตสาหกรรม ให้ทุกคนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านคลื่นความถี่ ที่ไม่เสียเปรียบกันมากนัก โดยเริ่มจากการ ประมูลในย่าน 700 จำนวน 45 เมกะเฮิรตซ์ จากนั้นเป็นย่าน 2600 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งขั้นตอน การจ่ายเงินเยียวยาให้แก่บมจ.อสมท นั้น คาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนก.พ. ต่อมาคือ คลื่นย่าน 3.5 กิกะเฮิรตซ์ ที่บมจ.ไทยคม ใช้งานและกิจการดาวเทียมไทยคม และ สุดท้ายจะเป็นคลื่นความถี่ในย่าน 26-28 กิกะเฮิรตซ์ ซึ่งคลื่นย่านนี่ กสทช.ได้เปิด ให้เอกชน 2 รายทดลองทดสอบระบบ 5จีอยู่ ซึ่งก็ได้ผลในด้านการใช้งานตาม ยูสเคสที่น่าพอใจ
          อย่างไรก็ตาม คลื่นความถี่ที่ใช้ในการ ทดลองทดสอบระบบ 5จี ในแต่ละประเทศ ใช้แตกต่างกัน เช่น ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศแคนาดา ใช้คลื่นความถี่ 3.5 กิกะเฮิรตซ์ ประเทศสหรัฐ ใช้คลื่นความถี่ 28 กิกะเฮิรตซ์ และประเทศจีนใช้คลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ เป็นต้น
          ทั้งนี้ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ มาตรการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทน และหลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับ กิจการโทรคมนาคมย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ จะเปิด รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ในวันที่ 3 ก.พ.-4 มี.ค.2562 นี้
          บอร์ดกังวลว่า หากหลายประเทศเปิดให้บริการ 5จี ในกลางปี 2563 นี้ หากเรายังช้าจะตามไม่ทันเหมือนตอนเปิดให้บริการ 3จี และ 4จี
          ฐากร ตัณฑสิทธิ์