"BTW"คว้างานกสท.เดินสายFiber Opticมูลค่ารวมกว่า581ลบ.

ทันหุ้น - BTW คว้า 2 โครงการใหญ่ "กสท โทรคมนาคม" มูลค่ารวม 581.22 ล้านบาท เดินหน้าลุยงานเดินสายสัญญาณ Fiber Optic จัดซื้อ ONU ตู้ Outdoor Cabinet อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบ Stand Alone เชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบกรุงเทพฯ ตั้งแต่มกราคม-สิงหาคมนี้
          นายโชติก รัศมีทินกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTW ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทแกน ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและโครงสร้างเหล็ก ตามความต้องการของลูกค้า แบ่งเป็น 1. งานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) 2. งานแปรรูปชิ้นงานเหล็ก (Parts Fabrication) 3. บริการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (Power Plant EPC Contractor Services) และ 4. บริการอื่น เช่น การให้บริการติดตั้ง เปิดเผยว่า ในเดือนมกราคมนี้ บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแกนของกลุ่มบริษัทได้ร่วมกับ บริษัท บิ๊ก ดาต้า ซิสเต็ม จำกัด และบริษัท ซิสเทค เทคโนโลยี จำกัด ในนามของกิจการร่วมบิ๊กดาต้าซิสเทคเบสท์เทค (Consortium)
          คว้างาน 581 ลบ.
          โดยได้รับงานโครงการขนาดใหญ่ 2 โครงการ เป็นโครงการในประเทศ โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 581.22 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ โครงการ จัดจ้างงานเดินสายสัญญาณ Fiber Optic จำนวน 10,504 จุด และบำรุงรักษา รวมถึงแก้ไขอุปกรณ์และ Fiber Optic โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand Alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบของกรุงเทพมหานคร ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาโครงการ มกราคมสิงหาคม 2562 (บำรุงรักษาต่ออีก 1 ปี)
          ลุยจัดซื้อ ONU-อุปกรณ์
          นอกจากนี้ ยังมีโครงการ จัดซื้อ ONU, ตู้ Outdoor Cabinet และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10,504 จุด โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบ Stand Alone พร้อมเชื่อมโยงสถานะของอุปกรณ์เข้าสู่ศูนย์ควบคุมระบบของกรุงเทพมหานคร ระยะเวลาโครงการ เดือนมกราคมสิงหาคม 2562