เปิดประมูลอีอีซีดี4พันล้าน

 ดันเศรษฐกิจ1.6แสนล้าน ยอดตั้งธุรกิจในพื้นที่โต ประกาศผังเมืองใหม่เม.ย.นี้
          เปิดประมูลอีอีซีดี
          โพสต์ทูเดย์ - บอร์ดอีอีซีไฟเขียวเปิดขายซองประมูลโครงการอีอีซีดี 4,342 ล้าน ยอดขอส่งเสริมลงทุนทะลุเป้า เป็นอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟ 7,700 ล้าน
          โพสต์ทูเดย์ - บอร์ดอีอีซีไฟเขียวเปิดขายซองประมูลโครงการอีอีซีดี 4,342 ล้าน ยอดขอส่งเสริมลงทุนทะลุเป้า เป็นอุตสาหกรรมนิวเอสเคิร์ฟ 7,700 ล้าน
          น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) หรือบอร์ดอีอีซี ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562 ได้อนุมัติในหลักการโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (อีอีซีดี) ในพื้นที่ 500 กว่าไร่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
          ทั้งนี้ คาดว่าจะเกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 1.68 แสนล้านบาท มีประโยชน์กับประเทศในแง่ของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับดิจิทัล ส่วนผลประโยชน์ทางการเงินที่รัฐจะได้รับ 3,402 ล้านบาท และมีธุรกิจมาลงทุน 1,580 ราย
          สำหรับลักษณะการลงทุนจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (พีพีพี) โดยรัฐจะลงทุนในส่วนของที่ดินโดยใช้ที่ราชพัสดุของบริษัท กสท โทรคมนาคม และหน่วยงานรัฐอื่นๆ รวมกัน ขณะที่เอกชนจะเป็นผู้ลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐานต่างๆ วงเงิน 4,342 ล้านบาท ระยะการร่วมทุน 50 ปี กำหนดการเปิดให้บริการในปี 2564
          "จะเริ่มเปิดร่างทีโออาร์ของโครงการในวันที่ 24 ม.ค. เปิดขายซองประมูลตั้งแต่ 25 ม.ค.-15 ก.พ. และให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 24 เม.ย. จากการทำมาร์เก็ตซาวดิ้งมีเอกชนทั้งไทยและต่างชาติจากจีน ญี่ปุ่น ยุโรป ให้ความสนใจ" น.ส.อัจฉรินทร์ กล่าว
          นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า สถิติการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในอีอีซี 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ปี 2561 จำนวน 7,078 ราย เพิ่มขึ้น 5.47% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 ประเภทธุรกิจที่จัดตั้งสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ 1,293 ราย ก่อสร้างอาคารทั่วไป 578 ราย ภัตตาคารและร้านอาหาร 305 ราย มูลค่า 693.31 ล้านบาท
          นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมได้เสนอร่างแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งจะเป็นผังเมืองรวม 3 จังหวัดอีอีซี คาดว่าจะประกาศได้ในเดือน เม.ย.นี้
          นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการบอร์ดอีอีซี กล่าวว่า มูลค่าการขอรับ ส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีในปี 2561 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 6.75 แสนล้านบาท เป็นการขอรับส่งเสริมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 กลุ่ม 6.42 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม 6.34 แสนล้าน บาท เป็นกลุ่มนิวเอสเคิร์ฟเพียง 7,789 ล้านบาท หรือ 1% ของยอดขอรับส่งเสริ