49องค์กรดันแอพท่องเที่ยว

ตั้งบริษัทประชารัฐคุม หนุนชำระเงินออนไลน์
          กรุงเทพธุรกิจ ภาครัฐ-เอกชน 49 องค์กร จับมือดันแพลตฟอร์มท่องเที่ยว สร้างแอพ "ทักทาย" เชื่อมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง จัดการบิ๊กดาต้า เอกชน 30 ราย ลงขันตั้งบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมขึ้นมา บริหาร ออกเวอร์ชั่นแรก เม.ย.นี้ สมาคมธนาคารหนุนชำระเงินผ่านแอพ
          นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐคณะทำงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE (D3) เปิดเผยหลังการเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือในโครงการ Digital Tourism Platform ว่า แนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯจะสนับสนุนการปฏิรูปการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง โดยเน้นการซ่อมแซม บำรุงรักษา ฟื้นฟู วางระบบต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แหล่งท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งร่วมกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง เพื่อช่วยกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง
          นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการ Digital Tourism Platform กล่าวว่า คณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ กำหนดแผนสร้างแพลตฟอร์มการท่องเที่ยว แห่งชาติ ซึ่งเชื่อมข้อมูลการท่องเที่ยวและสินค้าบริการของผู้ประกอบการในตลอดทั้งแวลูเชน ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการเดินทาง
          นอกจากนี้ ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจของประเทศไทยให้มีช่องทางดิจิทัลในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายขึ้น ซึ่งจะกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำและตอบรับกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยเช่นกัน
          ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะเข้าถึงข้อมูลการเดินทางที่จำเป็นและน่าเชื่อถือในแพลตฟอร์มเดียว ได้รับความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอยและเข้าถึงสินค้าและบริการ ตลอดการเดินทาง รวมทั้งลดความซ้ำซ้อนในการทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ภาครัฐสามารถนำฐานข้อมูลนักท่องเที่ยว(บิ๊กดาต้า) ไปวิเคราะห์ เพื่อใช้จัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในยุคดิจิทัล และผู้ประกอบการ รายย่อยมีทางเลือกในการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัลที่ไม่เน้นแสวงหากำไร
          สำหรับ การลงนามข้อตกลงร่วมมือในโครงการ Digital Tourism Platform มีองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมลงนาม 49 องค์กร แบ่งเป็นคณะทำงานภาคเอกชน 30 องค์กร จะตั้งเป็นบริษัท ไทยดิจิทัล แพลตฟอร์ม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อทำแอพพลิเคชั่น โดยจะออกเวอร์ชั่นแรกเดือน เม.ย.2562
          นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ธนาคารพาณิชย์พร้อมให้บริการทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้ ผู้ประกอบการไทยให้บริการนักท่องเที่ยว และผู้ใช้แพลตฟอร์มได้สะดวก รวดเร็ว เช่น การรับชำระเงินบนดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อ การจอง หรือซื้อสินค้าบริการ โดยการร่วมมือนี้ จะสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไทยมากขึ้น จากการได้รับข้อมูลข่าวสาร และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ครบวงจร บนแพลตฟอร์ม และจากการเชื่อมโยง ของข้อมูลและการทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มจะสร้างบิ๊กดาต้าที่นำไปสู่การสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการของ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และจะต่อยอดเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ในอนาคต
          นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า สมาคมเป็นตัวแทนสมาชิกโรงแรมทั่วประเทศ 140,000 ห้อง โดยจะดูแลการจองที่พักโรงแรมออนไลน์ เพื่อรองรับแนวโน้มดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่งการจองที่พัก โรงแรมออนไลน์จะรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวในการเข้าพักกับโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรฐาน ทั้งที่เป็นสมาชิกกับสมาคมและไม่ได้เป็นสมาชิก
          นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่า การด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ททท.พัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ปัจจุบันมีการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยว ผ่านระบบดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ โดยความร่วมมือ นี้จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงข้อมูล และสินค้าบริการตลอดแวลูเชน
          ทั้งนี้ ททท.เชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้จะเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ของไทยมากขึ้น และทำให้เกิดการเดินทาง ท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ (First Visit) และสร้างโอกาสกระจายตัวของ นักท่องเที่ยวไปสู่พื้นที่เมืองรอง

          บรรยายใต้ภาพ 
          วีระศักดิ์ โควสุรัตน์