แนะเก็บDIFเข้าพอร์ต เงินสดมั่นคง-ปันผลสูง

  บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส เชียร์ซื้อกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ราคาเป้าหมาย 16.20 บาท ชี้ กระแสเงินสดมั่นคง-สินทรัพย์ใหม่ในกองทุนเพิ่ม จ่ายปันผลสูงคาดปี 61/62 อยู่ที่ 7%
          บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส แนะนำ “ซื้อ” กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF ราคาพื้นฐาน 16.20 บาท โดย DIF มีกระแสเงินสดมั่นคงและมีสินทรัพย์ใหม่เข้ามาในกองทุนเพิ่ม จ่ายปันผลสูง โดยคาดการณ์ Dividend yield ปี 2561/2562 ประมาณปีละ 7% ทั้งนี้ หลังซื้อสินทรัพย์เข้ากองทุนฯ รอบที่สอง ระยะเวลาสิทธิการเช่าขยายเพิ่มเป็น 21 ปี และมีโอกาสขยายอายุต่อไปอีก 10 ปีด้วย ทำให้กองทุนฯมีความมั่นคงมากขึ้น และสินทรัพย์ในกอง DIF มีทั้งไฟเบอร์ออปติกและเสาโทรคมนาคม
          ส่วนความเสี่ยงเรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่งผ่านไปที่กลุ่ม TRUE หลังซื้อสินทรัพย์เข้ามารอบที่สอง ซึ่งรวมถึงส่วนต่างของค่าใช้จ่ายในการเอาเคเบิลลงใต้ดิน และค่าใช้จ่ายย้ายเสาโทรคมนาคมส่วนเกินจากที่ DIF ตกลงจ่ายให้ TRUE 80 ล้านบาท/ปี + Escalation Rate 2.7% เป็นต้น
          นอกจากนี้ มีโอกาสให้เช่ากับผู้ประกอบการรายอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DTAC หลังจาก DIF ตกลงดีลกับ CAT เรียบร้อยในปี 2562 (ปัจจุบันกองทุนฯมีรายได้ค่าเช่าจากกลุ่ม TRUE 95% ของทั้งหมด โดยคาดการณ์ DPU Growth ประมาณ 0.63% ต่อปี)
          ขณะที่ DIF มองหาโอกาสในการซื้อสินทรัพย์เข้ากองทุนฯ เพิ่มเติมทั้งจากกลุ่ม TRUE และผู้ประกอบการรายอื่น โดยในส่วนของ TRUE ก็ลงทุนขยายโครงข่ายต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย