"ดีอี"ลุยตรวจสอบสัญญาณ"เนตประชารัฐ"

น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ตามที่ได้จัดทำโครงการเน็ตประชารัฐ ติดตั้ง สัญญาณอินเตอร์เนต ฟรี Wi-Fi ตามจุดศูนย์กลาง หรือจุดรวมตัวกันของหมู่บ้าน อาทิ ศาลาประชาคมหรือสถานที่สาธารณะในหมู่บ้าน โดยมอบหมายให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการขยาย โครงข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ซึ่งครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายครบทั้ง 24,700 หมู่บ้านแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีจุดให้บริการอินเตอร์เนตแบบไร้สาย (Wi-Fi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการ หมู่บ้านละ 1 จุด ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ เป็นการตรวจสอบคุณภาพการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายพร้อมการให้บริการ Wi-Fi เน็ตประชารัฐแก่ประชาชนทั้ง 396 หมู่บ้านตามเป้าหมายที่สามารถเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญดำเนินการตรวจสอบสัญญาณด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการ โดยจะตรวจสอบทุก 24,700 หมู่บ้าน เนตประชารัฐทั่วประเทศ
          ดร.บุญฤทธิ์ อดิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้วางระบบที่มีมาตรฐานระดับสากลคอยตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้กำลังเดินหน้าตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีความพร้อมของการให้บริการมากถึง 99% หากประชาชนผู้ใช้บริการ Wi-Fi ท่านใดประสบปัญหาในการใช้บริการสามารถโทร.เลขหมาย 1111 กด 88 ได้ตลอด 24 ชม. โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายใน 24 ชม.
          ด้าน นายศุภชัย ปรีชาธีรศาสตร์ ที่ปรึกษา บริษัท FICT Group ในฐานะ ผู้ตรวจสอบติดตาม ประเมินทรัพย์สินโครงการเนตประชารัฐ กล่าวว่า ปัจจุบันได้ตรวจสอบอุปกรณ์อะไหล่สำรองในคลังพัสดุครบถ้วนแล้ว และกำลังเร่งตรวจสอบอุปกรณ์เน็ตที่ติดตั้งให้ถูกต้องตามสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562