กสทช.ให้ผู้มีรายได้น้อยใช้เน็ตชายขอบฟรี 3 ปี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า รัฐบาลเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ชายขอบที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง ให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟรีโดย กสทช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตให้กับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ จำนวน 3,920 หมู่บ้าน ให้ใช้เน็ตความเร็วสูงฟรี เดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี ผ่านโครงการ USO เน็ตชายขอบของ กสทช.
          ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ชายขอบที่ผ่านเกณฑ์เป็นผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการ คลัง คาดว่ามี 600,000 ครัวเรือน หรือ 1.8 ล้านราย จะได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตามนโยบายรัฐบาล โดย กสทช.เตรียมส่งหนังสือถึงประชาชนกลุ่มดังกล่าวในช่วงกลางเดือน ม.ค. 2562 เพื่อให้มาลงทะเบียน
          ส่วนโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) หรือโครงการ NET ห่างไกล Zone C จำนวน 15,723 หมู่บ้านนั้น หลังจาก กสทช.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 กลุ่ม จากทั้งหมด 8 กลุ่ม เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 ที่ผ่านมา คาดว่าจะสามารถลงนามใน สัญญาได้ช่วงกลางเดือน ม.ค. 2562.