วางเกณฑ์คัดเลือกเมืองอัจฉริยะ"สมาร์ท ซิตี้"ชง"ประจิน"เคาะม.ค.62เปิดตัวพื้นที่นำร่อง

ผู้จัดการรายวัน360 - "คมนาคม"สรุปเกณฑ์และตัวชี้วัด ขับเคลื่อน "สมาร์ท ซิตี้" ด้านคมนาคมขนส่ง  เสนอ"ไพรินทร์"20 ธ.ค.นี้ เพื่อชงคณะ กก.ขับเคลื่อน ฯชุดใหญ่ "ประจิน" ใน ม.ค.62 เดินหน้าเปิดตัว คาดยื่นแผนนำร่อง 10 พื้นที่
          นายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะทำงานการประเมินแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart Mobility ครั้งที่ 1/2561 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart Mobility ซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ 1. ความสามารถในการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน 2. การเดินทางสะดวก 3. ปลอดภัย 4. ประสิทธิภาพการจัดการระบบลอจิสติกส์ การแบ่งปัน และ 5.การใช้ยานพาหนะประหยัดพลังงาน โดยกำหนดแต่ละหัวข้อมี 20 คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนแต่ละหัวไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง และมีคะแนนรวมทั้ง 5 หัวข้อไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน ขณะที่มีข้อ 6 เป็นเสนอพิเศษเพิ่มเติมอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 5 หัวข้อเดิม ซึ่งจะมีคะแนนให้อีก 10 คะแนน โดยจะสรุปรายละเอียดและเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯที่มีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ในวันที่ 20 ธ.ค. 2561 จากนั้นจะมีการประกวดสัญลักษณ์โครงการ และรวบรวมรายละเอียดเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่มีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในช่วงเดือนม.ค. 2562 เพื่อเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการ
          ส่วนผู้มีสิทธิยื่นเพื่อรับการพิจารณาจะต้องเป็นนิติบุคคล มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน ผู้นำชุมชน/พื้นที่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ และมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด  ซึ่งในส่วนของผู้ยื่นเป็น Smart City จะได้รับพิจารณาส่งเสริมการลงทุน BOI เป็นต้น ส่วนประชนที่อาศัยหรือมีกิจกรรมในพื้นที่ จะได้รับประโยชน์จากการที่ได้เป็น Smart City เช่นกัน เนื่องจาก Smart Cityไม่ใช่เมืองที่ใส่เงินลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาหาวิธีการ วิธีปฏิบัติ วิธีบริหารจัดการ  ที่ส่งเสริมและให้ประชาชนมีส่วนร่วมและอยู่อย่างมีความสุข
          สำหรับหลักการผู้ที่จะยื่นแผนสมัครเข้ารับการพิจารณาเป็น เมืองอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตาม จะมีข้อบังคับว่าจะต้องทำเมืองอัจฉริยะ ด้าน Smart Environment ด้วย ขณะที่รัฐบาลได้ประกาศ Smart City ใน 7 จังหวัด 10 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ ที่ย่านพหลโยธิน ย่านปทุมวันบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ภูเก็ต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และย่านนิมมานเหมินทร์, ชลบุรี อมตะนคร-แหลมฉบัง, อำเภอเมือง ระยอง,อำเภอเมือง (แปดริ้ว) ฉะเชิงเทรา และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะทำงานแผนการเป็นเมืองอัจฉริยะ 7 Smart ได้แก่ Smart Economy, Smart Mobility, Smart Energy, Smart Environment, Smart Living, Smart People และ Smart Governance.