สั่ง"แคท-ทีโอที"ดูลู่ทางลงทุนเพื่อนบ้าน รับตลาดอินเตอร์เน็ตเติบโตก้าวกระโดด

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผย ระหว่างการตรวจเยี่ยมและประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอีที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ว่าการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อติดตามการใช้งานและใช้ประโยชน์จากโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐและการลงทุนโครงข่ายโทรคมนาคมของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท และบริษัท ทีโอทีจำกัด(มหาชน) เพื่อรองรับการใช้งานอินเตอร์เน็ตของประชาชนคนไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งทางแคทกำลังเร่งขยายเส้นทางเคเบิลใยแก้วเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ รวมถึงการเพิ่มจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไปต่างประเทศ เพื่อรองรับความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นด้วย
          ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้แคท และทีโอที ศึกษาลู่ทางการลงทุนให้บริการโทรคมนาคมในต่างประเทศ โดยเฉพาะการให้บริการอินเตอร์เน็ตในลาว ซึ่งขณะนี้ประชาชนลาวมีความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นหากแคทไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี(กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม) ก็จะเป็นโอกาสทางธุรกิจของรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมไทยในอนาคต
          "ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อยากเห็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมของไทย ทั้งแคท และทีโอทีขยายโอกาสทางธุรกิจออกไปนอกประเทศเหมือนผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ได้ไปร่วมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจของหลายประเทศ เช่น รัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมของเวียดนาม หรือเวียดเทเลคอม ก็ได้ขยายการลงทุนในต่างประเทศกว่า 10 ประเทศแล้ว ฉะนั้นรัฐวิสาหกิจไทยก็ควรจะไปแสวงหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศด้วย".