ADVANCจ่ายค่าคลื่น1800วันนี้ งวดสุดท้ายจำนวน10,963ล้าน

 ADVANC แจ้งความประสงค์นำเงินค่าประมูลคลื่น 1800 MHz งวดที่ 3 หรืองวดสุดท้าย จำนวน 10,963.755 ล้านบาท มาชำระให้กับ สำนักงาน กสทช.วันนี้
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (11 ธ.ค. 2561) บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN บริษัทในเครือของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หือ ADVANC  ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 2 จำนวน 2x15 MHz ช่วงความถี่ 1725-1740 MHz คู่กับ 1820-1835 MHz ในราคาประมูล 40,986 ล้านบาท มีความประสงค์นำเงินค่าประมูลงวดที่ 3 หรืองวดสุดท้าย จำนวน 10,963.755 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการชำระเงินประมูล
          หลังจากเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา AWN บริษัทในเครือของ ADVANC ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 2 จำนวน 10,963.755 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. ส่วนงวดที่ 1 AWN บริษัทในเครือของ ADVANC ได้ชำระค่าประมูลคลื่นความถี่จำนวน 21,972.51 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตั้งแต่ปี 2558
          ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2561 AWN บริษัทในเครือของ ADVANC ยังได้นำเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1 จำนวน 6,693.385 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. หลังจากเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 MHz ชุดที่ 1 จำนวน 2x5 MHz ช่วงความถี่ 1740-1745 MHz คู่กับ 1835-1840 MHz ในราคาประมูล 12,511 ล้านบาท
          นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2561 AWN บริษัทในเครือของ ADVANC ยังได้นำเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 2 จำนวน 4,301.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช. หลังจากผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz ชุดที่ 1 คลื่นความถี่ 895-905 MHz คู่กับ 940-950 MHz ในราคาประมูล 75,654 ล้านบาท
          ส่วนในปี 2562 AWN บริษัทในเครือของ ADVANC ต้องนำเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 3 จำนวน 4,301.40 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาชำระให้กับสำนักงาน กสทช.ภายในวันที่ 16 ก.ค. 2562 และต้องนำเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 2 จำนวน 3,346.693 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาชำระให้แก่สำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 19 ก.ย. 2562
          ก่อนหน้านี้ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ADVANC กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2555-2561 บริษัทได้รับใบอนุญาตคลื่นความถี่แบ่งเป็นการประมูลคลื่นความถี่ 2100 MHz มูลค่า 14,625 ล้านบาท, คลื่นความถี่ 1800 MHz (ชุดแรก) มูลค่า 40,987 ล้านบาท, คลื่นความถี่ 900 MHz มูลค่า 75,654 ล้านบาท และคลื่นความถี่ 1800 MHz ครั้งล่าสุดในปี 2561 มูลค่า 12,511 ล้านบาท รวมมูลค่าใบอนุญาตทั้งหมดราว 144,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ตามกำหนดเวลาที่ กสทช.กำหนดอย่างเคร่งครัดเสมอมา